Zwolle Woont informatiemarkt 2019

Ontmoet Thuiscomfort 31 januari 2019 bij Zwolle Woont

Woont u in de omgeving van Zwolle en wilt u kennismaken met de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen? Kom dan op donderdagmi...

Thuiscomfort

Wmo hulpmiddel is bijvoorbeeld een rollator

Nieuw beleid Wmo-hulpmiddelen

Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn maatwerkvoorzieningen. Ieder mens heeft een andere behoefte. Wat voor de één werkt, kan voor de a...

Thuiscomfort

Ouder echtpaar staat voor woning met zonnepanelen

Duurzaam wonen voor senioren

Duurzaam wonen niets voor senioren? Echt wel! Alleen hebben veel senioren een andere motivatie om duurzamer te wonen dan jonge mensen...<...

Thuiscomfort

Mevrouw op bank met iPhone en thee

Langer zelfstandig thuis wonen in 2019: NUTS voor niets

De bevolking van ons land vergrijst. Er zijn momenteel circa 1,3 miljoen 75+ers in Nederland. In 2040 zal dit aantal bijna verdubbeld zij...

Thuiscomfort

Voor Wmo betaalt iedereen ook een eigen bijdrage

Wmo: in 2019 eigen bijdrage voor iedereen hetzelfde

De eigen bijdrage van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt per 1 januari 2019 voor iedereen hetzelfde. Nu is de eigen bijdra...

Thuiscomfort

Handen schudden bij de voordeur

Onafhankelijke cliëntondersteuners staan u bij in WMO- en Wlz-trajecten

Veel mensen staan prima hun mannetje tijdens het keukentafelgesprek. Anderen kunnen dit minder goed, bijvoorbeeld mensen met een licht ve...

Thuiscomfort