Elektrische ketel: duurzaam of duur?

elektriciteitsmast

Wat gebeurt er als we de gaskraan dichtdraaien? De warmtepomp is een populaire oplossing, maar is lang niet altijd rendabel in elke woning. Daarnaast is de warmtepomp ook een dure oplossing. Bij veel mensen is de hoop daarom gevestigd op een goedkopere cv-ketel op waterstofgas óf de elektrische ketel. De elektrische cv-ketel. Is dat dé ketel van de toekomst? 

Elektrisch verwarmen vs. verwarmen met gas

Een gewone cv-ketel op gas stoot CO2 uit. Omdat we onze CO2-uitstoot moeten terugdringen, stimuleert de overheid over te gaan op gasloze verwarmingsoplossingen, zoals een warmtepomp. Een cv-ketel verbrandt aardgas. Door deze verbranding warmt het water in de cv-ketel op. Dit verwarmde water wordt vervolgens met een circulatiepomp naar de radiatoren in de kamers gepompt. De rookgassen die bij de verbranding vrijkomen worden afgevoerd via een rookgasafvoerkanaal. En in deze rookgassen zit dus CO2.

Geen CO2-uitstoot met elektrische ketel

Een elektrische cv-ketel verbrandt geen gas. Er vindt zelfs helemaal geen verbranding plaats. Een voordeel daarvan is dat je bij het verwarmen van je woning dus geen CO2 uitstoot. Alleen heb je zelf nog geen invloed op de elektriciteit die de ketel nodig heeft. Want als die niet duurzaam is opgewekt, wordt er alsnog CO2 uitgestoten. Alleen op een andere plek. Als je dus kiest voor een elektrische ketel uit duurzaam oogpunt, zorg er dan ook voor dat je een energieleverancier uitzoekt die zijn stroom zo duurzaam mogelijk opwekt. 

Geen verbouwing nodig voor elektrische ketel

Een voordeel van de elektrische cv-ketel is dat er geen verbouwing nodig is. De huidige radiatoren kunnen blijven hangen en er hoeft geen vloerverwarming worden aangelegd. Het enige dat moet gebeuren is een aanpassing in de stoppenkast. Er moet namelijk krachtstroom worden aangelegd. Dit heb je bijvoorbeeld ook nodig wanneer je elektrisch gaat koken.

Goedkoper qua installatie en onderhoud

Andere voordelen zijn dat de installatie van een elektrische ketel goedkoper is én dat de elektrische ketel geen onderhoud nodig heeft. 

Financieel is elektrische ketel nog niet voordelig

Een nadeel van de elektrische ketel is dat je er financieel nu nog niet op vooruit gaat. Je betaalt geen vastrecht meer voor het gasnet (mits je die definitief niet meer gebruikt). Dat scheelt. Maar verwarmen met elektriciteit is nog steeds bijna 3 x zo duur als verwarmen met gas. Dit komt omdat er verhoudingsgewijs meer stroom nodig is dan gas. Maar gas wordt de komende jaren duurder en stroom goedkoper. De kans dat de elektrische ketel alsnog goedkoper wordt in de nabije toekomst is heel reëel. 

Zonnepanelen in combinatie met elektrische ketel 

Een elektrische ketel kost dus meer stroom dan je kwijt zou zijn aan gas met een gewone cv-ketel. Maar combineer je de elektrische ketel met zonnepanelen, dan kan het wel degelijk rendabeler zijn dan verwarmen met gas. 

Elektrische ketel werkt alleen in goed geïsoleerde woning

Juich nog niet te snel. Een elektrische ketel vergt geen grote verbouwing, maar heeft alleen nut wanneer je huis goed geïsoleerd is. Goede isolatie betekent minimaal vloer-, dak- en spouwmuurisolatie en dubbelglas.

Aparte oplossing voor warm tapwater

Een elektrische cv-ketel kan alleen gebruikt worden voor ruimteverwarming. Dat betekent dat je een andere oplossing moet zoeken voor het warme tapwater. Dat kan bijvoorbeeld een zonneboiler zijn. De ketel zorgt dan voor het verwarmen van je huis. De zonnecollectoren op het dak die in verbinding staan met de zonneboiler zorgen voor je warme douche.

Piek in het elektriciteitsnet

Is de elektrische cv-ketel een goedkope en goede oplossing in de energietransitie? Ja en nee. Stel dat alle Nederlandse huishoudens nu zouden overstappen op een elektrische ketel of warmtepomp. Dat zou een enorme piek in de stroomvraag veroorzaken. En dat kan ons huidige elektriciteitsnet nog helemaal niet aan.

Geen kant-en-klare-oplossing

Daarnaast is er in deze energietransitie geen klant-en-klare oplossing voor álle gebouwen. Vroeger kregen we ineens allemaal een gasaansluiting. Nu is er geen collectieve oplossing. De ene woning is geschikt voor een warmtepomp, de andere totaal niet. We zullen warmtepompen tegenkomen, maar ook biogas, waterstof én de elektrische cv-ketel. 

Welke oplossing het meest geschikt is voor jouw woning, kun je het beste bespreken met een erkende installateur en met de gemeente. 

Conclusie: elektrische ketel duurzaam of duur?

Even terug naar de hoofdvraag: is de elektrische ketel nou duurzaam of alleen duur?
Met een elektrische ketel gebruik je geen of minder gas. Je stoot daardoor minder of geen CO2 uit wanneer je je woning verwarmt. In die zin is een elektrische ketel inderdaad duurzamer dan een gasketel. Maar wanneer je je elektriciteit niet zelf opwekt met zonnepanelen of kiest voor groene stroom, is een elektrische ketel niet per sé duurzamer. 

Daarnaast verbruikt een elektrische ketel nu nog meer stroom dan dat je gas verbruikt. En, (komt hij weer) als je dus niet zelf je stroom opwekt, wordt de CO2-uitstoot veroorzaakt door jou, gewoon verplaatst naar de elektriciteitscentrale. 

En, doordat de elektrische ketel meer stroom gebruikt, is het nu nog niet voordeliger. Dus: de elektrische ketel is duurzaam wanneer zonnepanelen op het dak de stroom die de ketel gebruikt, opwekken. Alleen dán is het duurzaam en niet duur.  

Vraag onze specialist wat voor u de beste oplossing is!

Warmtepomp installeren: doen of niet?

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.