Duurzaam & Levensloopbestendig wonen

Adres

Duurzaam & Levensloopbestendig wonen, dit is wat de markt van ons vraagt. In 2030 hebben wij in Nederland meer oudere burgers dan jongere burgers. Vanuit de overheid wordt langer thuis wonen gestimuleerd en moeten alle woningen in 2050 duurzaam zijn. Wij zullen veel werk moeten verzetten om dit te gaan realiseren in de komende 30 jaar. Bij Duurzaam & Levensloopbestendig wonen werken wij met elkaar samen. Zorg, techniek en bouw vinden elkaar om zo te zorgen voor een comfortabele duurzame leef/woonomgeving.

Nu is het comfort, later is het noodzakelijk!

Locatie