Zorghond verhoogt geluk dementerende patiënt

Meneer houdt zijn hond vast

Helpen, zorgen, geleiden, voor dit beestje bestaan verschillende taken en trainingen. In geval van blindheid, een rolstoel of epilepsie is de zorghond een belangrijke hulp, voor zowel kleine taken als bij grote problemen. Ook bij dementie kan een hond goed helpen, maar op andere wijze dan de doorsnee zorghond.

De dementiehond zorgt voor kortstondig geluk

Wie een hulphond in huis heeft, kan 8 tot 10 jaar rekenen op steun van zijn of haar trouwe viervoeter. De training duurt gemiddeld 7 maanden, in die tijd leren de honden hoe ze hun baas assisteren en helpen met bijvoorbeeld spullen oprapen, deuren openen, helpen met aankleden. Een dementiehond kent een andere gedragstraining dan de zorghond: het gaat vooral om aanwezigheid, gezelschap en bewegen.

Onderzoek met een pilot

KNGF Geleidehonden sloeg met VUmc en de Open Universiteit Heerlen de handen ineen en startte in 2014 een pilot op met dementiehonden. De honden werden ingezet bij ‘jonge’ (40-65 jaar) thuiswonende mensen met Alzheimer om te onderzoeken of een speciaal opgeleide hond de kwaliteit van leven voor deze mensen verhoogt. Inmiddels is de pilot afgerond en zijn de eerste resultaten bekend.

De opvolger van de dementiehond

Als dementiehonden zijn tijdens de pilot interventiehonden van KNGF Geleidehonden ingezet. Deze honden zijn namelijk gewend aan wisselende baasjes en hebben extra vaardigheden. Maar zo’n getrainde hulphond bleek niet bijzonder nodig, omdat de resultaten vooral scoorden op gezelschap en beweging. Een speciale training die zich richt op dementie kan hierop het antwoord zijn, zodat de honden weten hoe ze zich moeten gedragen maar geen bijzondere taken hoeven uit te voeren.

Kortstondig geluk

Uit de pilot bleek dat Alzheimer-patiënten goed reageren op de zorghonden. Ze hebben een kalmerende werking, helpen patiënten om meer te bewegen en gaven hen een veilig gevoel. Deze resultaten vielen echter onder ‘kortstondig geluk’, want de kwaliteit van leven gaat er niet significant op vooruit volgens de onderzoekers. Hoewel dat het doel was van het onderzoek, blijkt de dementiehond een positief effect te hebben, al zal de training er anders uit moeten zien.

Uw huis toegankelijk maken?

Wilt u weten hoe u uw huis kunt aanpassen voor meer veiligheid en een betere toegankelijkheid? Neem eens een kijkje in het demohuis voor meer inspiratie.

Thema's