Domotica vaak vergoed door overheid of verzekeraar

Oudere bedient huisautomatisering met een tablet

 

Steeds vaker worden er aanpassingen aan woning gedaan om senioren langer thuis te laten wonen. Wat veel mensen niet weten is dat domotica, of technologische hulpmiddelen en aanpassingen, in veel gevallen vergoed worden door verzekeraars of gemeentes.

 

Vergoeding voor woningaanpassingen mogelijk met indicatie van uw huisarts

Sommige domotica vallen in de categorie woningaanpassingen. Daarbij is te denken aan afstandsbediening voor bijvoorbeeld ramen, deuren of gordijnen. Maar ook aan intercomsystemen of slimme thermostaten. Een aantal van deze aanpassingen wordt vergoed door gemeentes, als de bewoner hierdoor langer thuis kan blijven wonen en niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen.

Domotica in het basispakket

Ook zijn er verschillende hulpmiddelen die vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar vergoed worden. Hierbij gaat het vooral hulpmiddelen als personenalarmering, of computersystemen voor huisbesturing. Om in aanmerking voor een vergoeding van dergelijke domotica te komen is een medische indicatie van een arts of medisch specialist vereist. Welke aanpassingen in het basispakket of in het aanvullende pakket zitten, en wat precies vergoed wordt, verschilt per verzekeraar en is na te lezen in de polis.

‘Samen met de gebruiker’

Bij het aanbrengen van ‘zorgdomotica’ is het van groot belang dat dit in nauwe samenspraak met de gebruiker wordt gedaan, zo bleek uit recent onderzoek van het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. “Zorgdomotica kan de veiligheid, het woongemak en de zorg in woon- en zorgcomplexen voor ouderen verbeteren”, zegt de onderzoeker. “Het is belangrijk om de geschiktheid van domotica-oplossingen met de cliënt te beoordelen”. Alleen zo kunnen deze goed afgestemd worden op de wensen en behoeften van de gebruiker.

Meer informatie

Wie meer informatie wil over de mogelijkheden voor subsidie van domotica door gemeenten en verzekeraars kan terecht op de pagina Regelhulp Domotica van de Rijksoverheid

Dit artikel is eerder verschenen op MijnTU.nl.