Particuliere opdrachtgevers tonen symbolisch groene woning

In Nederland zijn we dol op tv-programma’s over wonen, bouwen en klussen. Deelnemers aan ‘Droomhuis gezocht’, ‘Help mijn man is klusser’, ‘Eigen Huis & Tuin’, ‘De tv-makelaar’ en ‘Ik vertrek’ worden in beeld gebracht terwijl ze hun woondroom ten uitvoer brengen. Dit loopt – gelukkig voor de tv-makers – niet altijd goed af. Hoe zorgt u ervoor dat uw kavelaankoop wél leidt tot het gewenste resultaat, binnen uw gestelde bouwtermijn én binnen budget?

Met wie krijg ik te maken in het bouwproces?

Het bouwen van een huis is een complex proces. Diverse specialisten staan klaar om u (een deel van) dat proces uit handen te nemen. Van kavelaankoop en het opstellen van contracten of een ontwerp, tot en met contacten met de welstandscommissie van de gemeente en de bouw zelf.

Enkele specialisten die hun diensten op dit vlak aanbieden, zijn:

 • Projectontwikkelaar
 • Notaris
 • Jurist
 • Bouwadviseur
 • Architect
 • Bouwer/aannemer
 • Installateur

U kunt ervoor kiezen om een deel van de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren of u schakelt iemand in die namens u de onderhandelingen voert met al deze partijen en ze aan hun afspraken houdt.

Wat voor type opdrachtgever bent u?

Als u een huis laat bouwen, werken al deze partijen voor u. In dat geval bent u hun opdrachtgever! Als opdrachtgever kunt zelfstandig een woning laten bouwen. U bent dan helemaal vrij in de gemaakte keuzes. Vindt u dat teveel risico of wilt u de kosten wat meer kunnen controleren, dan is het in veel gevallen ook mogelijk om u te verenigen met andere particuliere opdrachtgevers of om samen met een projectontwikkelaar eigenaarschap te dragen.

Enkele vormen van particulier opdrachtgeverschap:

Particulier Opdrachtgeverschap (PO)

U koopt of pacht zelf een grondkavel en de architect ontwerpt speciaal voor u een unieke woning. Zo hebt u maximale invloed op het eindresultaat, maar de kosten van het proces zijn ook volledig voor uw rekening.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Met een groep toekomstige buren verwerft u een bouwkavel. De stichting waarin u allen zitting neemt, wordt opdrachtgever. Gezamenlijk neemt u beslissingen en draagt u het financiële risico. Het voorbereidende proces neemt over het algemeen vrij veel tijd in beslag, omdat u rekening moet houden met velen.

Gecollectiviseerd Particulier Opdrachtgeverschap (GPO)

Samen met uw toekomstige buren neemt u een architect en bouwpartijen aan. Echter, ten opzichte van CPO is het wel mogelijk om met GPO individuele keuzes te maken voor uw woning.

Mede-Opdrachtgeverschap (MO)

U bent samen met de projectontwikkelaar opdrachtgever van het project. De inspraak is bij deze vorm van opdrachtgeverschap relatief klein.

Consumentgericht Bouwen (CB)

De projectontwikkelaar is opdrachtgever. Als koper van een woning hebt u een aantal keuzes, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de keuken of badkamer.

Zo voorkomt u dat het bouwproces een rouwproces wordt

 • Ga in zee met betrouwbare partijen die hun sporen verdiend hebben
 • Leg afspraken met onderaannemers contractueel waterdicht vast
 • Denk goed na of u de risico’s van particulier opdrachtgeverschap wilt dragen
 • Houd ruimte in uw begroting, voorkom dat de bank straks aan de bel trekt
 • Houd standaard rekening met 10% extra bouwtijd
 • Houd bij het ontwerp nu al rekening met uw toekomstige woonwensen
 • Maak duidelijke afspraken over collectief opdrachtgeverschap, voorkom dat u straks met zure gezichten tegenover elkaar zit op de buurtbarbecue

Anderen lazen ook: Zelfbouw op een eigen kavel