Auto op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Pal voor de deur parkeren. Voor de een vooral handig om de zaterdagse boodschappen naar binnen te tillen. Maar voor de ander kan het bittere noodzaak zijn. Bent u door een medische oorzaak niet in staat verderop in de straat te parkeren? Vraag dan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan. 

Parkeren voor de deur op uw eigen gehandicaptenparkeerplaats

Blauw P-bord met het kenteken van de gebruiker

Een gehandicapten- of invalidenparkeerplaats op kenteken herkent u aan een paal met blauwe bord met een P en een afbeelding van een rolstoelgebruiker (in stratenmakersjargon: RVV bord E6). Onder het bord is het kenteken van de auto zichtbaar. Indien noodzakelijk wordt er op het wegdek een markering aangebracht, om aan te geven waar de grenzen van de parkeerplaats liggen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen worden door de overheid uitsluitend geplaatst op gemeentegrond – de openbare weg. Betreft het een privéparkeerplaats, bijvoorbeeld op het terrein van een verzorgingstehuis of bij volkstuintjes, dan staat het de eigenaar van de grond vrij om zelf parkeerplaatsen op kenteken te plaatsen.

Aanduiding gehandicaptenparkeerplaats op het wegdek

Regelgeving gehandicaptenparkeerplaats

Per gemeente verschillen de regels voor het aanvragen van zo’n parkeerplaats. In veel gevallen gelden de volgende regels:

 • U beschikt niet over een vaste parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning
 • U bent zelf de bestuurder van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig of uw huisgenoot is dit
 • U heeft een loopbeperking die blijvend is en bent niet in staat met een rollator, stok of prothese een afstand van meer dan 100 meter af te leggen
 • U bent in het bezit van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart die minimaal 6 maanden geldig is
 • U staat ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen voor het adres waarvoor u een gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt
 • De parkeerdruk in een straat kan meewegen. Als er veel auto’s bij u voor de deur parkeren, is de kans groter dat een vaste plaats wordt toegewezen.
 • Ook de gezondheid van een partner of huisgenoot kan een rol spelen. Is deze in staat u te begeleiden naar de auto en te helpen bij het in- en uitstappen? Een medische keuring van deze mantelzorger kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanvraagtraject

Het aanvragen van een speciale parkeerplaats naast uw woning kan weken in beslag nemen. Om de procedure te versnellen, is het belangrijk dat u alle papieren tijdig invult en naar de gemeente opstuurt. Het kan gaan om:

 • Ingevuld aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerplaats
 • Kopie Europese gehandicaptenparkeerkaart
 • Plattegrond van de omgeving van uw woning, eventueel met foto’s van de situatie
 • Kopie kenteken deel II of een kopie van uw leasecontract

Eventueel kan een medische keuring deel uitmaken van de procedure.

Europese gehandicaptenparkeerkaart

Kosten

Mogelijke kosten (leges) waarmee u te maken krijgt bij uw aanvraag, zijn:

 • Aanleg nieuwe parkeerplaats of verplaatsing bestaande parkeerplaats
 • Medische beoordeling
 • Vervanging onderbord bij wijziging kenteken
 • Aanbrengen lijnen op het wegdek
 • De normale parkeerkosten in uw buurt – deze lopen gewoon door

Bezwaarprocedure

Wordt de gehandicaptenparkeerplaats u niet toegewezen en bent u het hier niet mee eens? Informeer dan naar de Bezwaarprocedure die iedere gemeente heeft.

Eventueel kunt u in de toekomst een nieuwe aanvraag doen of een herkeuring ondergaan, als uw lichamelijke situatie achteruitgaat.

Wijzigingen doorgeven

Als u verhuist, verhuist de vaste, gereserveerde parkeerplaats niet automatisch met u mee. U moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen.

Andere wijzigingen, zoals een nieuw kenteken, kunt u schriftelijk doorgeven aan uw gemeente. 

Aanmelden nieuwsbrief Thuiscomfort

Anderen lazen ook: WMO-overzicht per gemeente

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over duurzaam wonen, smart homes en langer zelfstandig thuis wonen