Installatiebranche vraagt de overheid om steun voor kwaliteitsverbetering

Montage van een cv-ketel door een erkend installateur

Branche-organisatie UNETO-VNI deelt de zorg die vier inspecteurs uiten over de kwaliteit van elektrotechnische en cv-installaties. De brancheorganisatie werkt daarom aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van deze installaties. Deze regeling stelt zwaardere eisen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving. UNETO-VNI verwacht hierbij steun van de overheid. Die zou de verscherpte kwaliteitseisen wettelijk moeten voorschrijven, zodat ze voor alle installatiebedrijven in ons land geldig zijn.

Vakbekwaamheid monteurs en installatiebedrijven beter bewaken met verplichte regeling

Sinds de afschaffing van de Vestigingswet in 2006 hoeven installatiebedrijven niet meer aan wettelijke eisen te voldoen. UNETO-VNI heeft de overheid destijds gewezen op de veiligheidsrisico’s die dit beleid met zich meebrengt, maar vond geen gehoor. De installatiebranche heeft vervolgens een erkenningsregeling opgezet. Deze regeling kent echter geen wettelijke basis.

Uniforme, wettelijke erkenningsregeling gewenst

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft afgelopen najaar de aanbeveling gedaan om voor cv-installaties te komen tot één, uniforme, wettelijke erkenningsregeling. UNETO-VNI heeft deze aanbeveling onderschreven en hiervoor inmiddels voorstellen gedaan. Ook werkt de installatiekoepel aan een vergelijkbare regeling voor elektrotechnische installaties.

UNETO-VNI wijst er met klem op dat de overheid met het huidige beleid uit de pas loopt met de ons omringende landen, waar de overheid wél wettelijke eisen stelt aan installatiebedrijven en scherp toeziet op de vakbekwaamheid van installateurs.

Aanleren van kennis en vaardigheden centraal

De brancheorganisatie neemt ook de beroepsopleidingen nauwkeurig onder de loep. Voorzitter Titia Siertsema: ‘Het aanleren van technische kennis en vaardigheden moet weer centraal komen te staan in de opleidingen. De afgelopen jaren lag de nadruk teveel op het ontwikkelen van competenties.’

Vraag om verplichte APK-inspectie en opleverkeuring

Volgens UNETO-VNI kunnen ook een verplichte APK-inspectie en opleverkeuring van ínstallaties in woningen ongelukken voorkomen. UNETO-VNI vraagt de overheid om ook deze maatregelen te nemen. De installatiekoepel wijst erop dat andere landen dergelijke verplichtingen al kennen.

Bron: UNETO-VNI

De zekerheid van een UNETO-VNI Comfortinstallateur

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt