Bewaren Bewaard
1127194749

Ouderenzorg in kaart gebracht op regiobeeld.nl

In Nederland woont 94% van de ouderen zelfstandig. Hoe wonen en leven deze mensen? Welke zorgvraag hebben zij? Wat wordt er aangeboden en...

Thuiscomfort

Bewaren Bewaard
Oudere dame woont langer zelfstandig huis

Stimuleringsregeling nieuwe woonvormen ouderen van start

Om de financiering van woonvormen van ouderen te vergemakkelijken, heeft de overheid een nieuwe stimuleringsregeling in het leven geroepe...

Thuiscomfort

Bewaren Bewaard
Molen en rij windmolens

Kabinet draait extra energiebelasting terug na berekening CPB

In aanloop naar de Provinciale verkiezingen zijn het klimaat en het nieuw te sluiten Klimaatakkoord het centrale onderwerp. Welke maatreg...

Thuiscomfort

Bewaren Bewaard
Oudere vrouw omarmt man in woonkamer

SVn: woningaanpassingen voor later vooral gericht op comfort, veiligheid en gemak

Van alle ouderen is 87% erg tevreden over hun huidige woning en woonsituatie. 96% is niet van plan te verhuizen. Slechts één op de vijf m...

Thuiscomfort

Bewaren Bewaard
Oudere dame

Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg ouderen

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van...

Thuiscomfort

Bewaren Bewaard
gele-blauwe-vlam

Wettelijke certificering cv-bedrijven pas in 2021 verwacht

De overheid heeft de invoering van een wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven uitgesteld. Was het in eerste instantie de bedo...

Thuiscomfort