Warmtepomp alleen voor de ‘eco-elite’?

Tulpen op tafel bij de eco-elite

14.000 euro. Dat bedrag betaalde Zomergasten-presentatrice Janine Abbring voor haar warmtepomp. ‘Een rib uit haar lijf’, zo meldt ze in de uitzending van 26 augustus 2018. Zomergasten-gast Eric Wiebes, minister Economische Zaken en Klimaat, blijkt zelf helemaal geen warmtepomp te hebben – de bewindsman verantwoordelijk voor de energietransitie wacht op stappen vanuit de lokale overheid.

Hoe ‘eco’ is de warmtepomp?

Het moge duidelijk zijn: een warmtepomp is op dit moment het beste alternatief om woningen te verduurzamen. Alternatieven als synthetisch gas zijn nog onvoldoende doorontwikkeld om breed ingezet te worden.

De besparing op het gasverbruik is 35% bij een hybride warmtepomp, 60% bij een bodemwarmtepomp, aldus Milieu Centraal. Om de warmtepomp te laten functioneren, is er wel extra elektriciteit nodig. De winst in het aardgasverbruik weegt vanuit milieuoogpunt echter ruimschoots op tegen de extra benodigde elektriciteit. Wanneer een woning naast een warmtepomp wordt uitgerust met zonnepanelen, is het bovendien mogelijk (bij een goed geïsoleerde woning) het elektriciteitsverbruik terug te brengen naar nul. Zo ontstaat een zogenaamde ‘nul-op-de-meter woning’.

Conclusie: ja, de warmtepomp is eco.

Is de warmtepomp elitair?

In 2017 zijn er 70.000 warmtepompen geplaatst in Nederlandse woningen. Dat betekent dat circa 1% van de woningvoorraad vorig jaar is uitgerust met zo’n duurzame warmtebron – er zijn zo’n 7,7 miljoen woningen in Nederland. Vooral in nieuwbouwprojecten is de warmtepomp populair. In totaal zijn er nu zo’n 200.000 warmtepompen in ons land geplaatst.

Is dit de ‘eco-elite’? In Nederland bestaat de maatschappelijke elite uit zo’n 20.000 mensen. Dat zijn alle 10.000 mensen die een adelijke titel voeren. En als je alle BN’ers, vloggers, politici etc. bij elkaar optelt, kom je – ruim genomen – nog eens tot een groep van 10.000 personen.

Om 200.000 bezitters van een warmtepomp als ‘eco-elite’ te bestempelen, lijkt dus overdreven. Zeker als je bedenkt dat in totaal al zo’n 15% van de woningen niet meer wordt verwarmd met aardgas, via een cv-ketel. Dat zijn ruim 1.000.000 woningen!

Conclusie: nee, de warmtepomp is niet elitair en wordt dit in de nabije toekomst nog minder.

Wat kost een warmtepomp?

De 14.000 euro die de Zomergasten-presentatrice betaalde voor haar warmtepomp, doet vermoeden dat dit een lucht-waterwarmtepomp betreft. Voor een hybride warmtepomp wordt minder betaald – afhankelijk van het type. Dan moet naast die pomp nog wel een kleine HR-ketel worden geplaatst, voor erg koude dagen.

Voor een lucht-lucht warmtepomp betaalt u zo’n 2.000 euro.

14.000 euro is veel geld. Maar het rekensommetje is niet compleet. Want het verminderde jaarlijkse gasverbruik en de duurzame subsidie moet nog wel worden afgetrokken van het bedrag.

Zo ontstaat een financieel plaatje dat voor veel mensen nog steeds fors is – laten we eerlijk wezen – maar minder dan je in eerste instantie denkt. En zeker niet elitair!

Collectieve systemen

Is het verstandig om net als minister Wiebes te wachten op stappen van de lokale overheid? Die overweging moet iedereen natuurlijk voor zichtzelf maken. (Al iverwacht je van een liberaal niet meteen dat deze naar de overheid wijst in plaats van het heft in eigen handen te nemen.)

De verwachting is dat lokale overheden op termijn komen met woningverduurzamingspakketten. Vanuit de klimaattafels en het klimaatakkoord is dat ook het advies geweest.

Toch kan het lonen om nu al een warmtepomp te laten installeren. Op die manier start u direct met energie besparen. Worden warmtepompen in de toekomst nog goedkoper en efficiënter? Ongetwijfeld. De techniek schrijdt voort. Maar hetzelfde geldt voor auto’s, computers en zonnepanelen. Je kunt altijd wachten tot er nog een beter type uitkomt. Maar op een gegeven moment moet je voor jezelf ook een knoop doorhakken, anders blijf je wachten.

Wat mogelijk wél een goed idee is, is om met een aantal woningen gezamenlijk een warmtepomp aan te schaffen. Zo’n collectief systeem is relatief goedkoper en is beschikbaar voor appartementencomplexen en zelfs hele huizenblokken.

Op die manier bespaart u energie én let u op uw portemonnee. En daar is niks elitairs aan...

Meer weten?

Wilt u weten of een warmtepomp iets is voor uw eigen woning? Neem contact op met de specialist in de buurt.

Investeringen in warmtepompen overstijgen die in cv-ketels in 2018

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt