Brandweerman verhoogt de brandveiligheid

Hoe brandveilig is mijn huis? Die vraag stelt u zichzelf vast niet dagelijks. Toch is brandveiligheid een belangrijk onderwerp om zo nu en dan onder de loep te nemen. Zijn er voldoende maatregelen genomen om brand te voorkomen? Zijn de vluchtroutes bekend en verkend? Wordt een beginnende brand snel gesignaleerd? Welke maatregelen kunt u specifiek nemen om de brandveiligheid in seniorenwoningen te verbeteren? En hoe schakelt u bij brand hulp in?

1. Brandveiligheid start met maatregelen om brand te voorkomen

Als er geen brand ontstaat in huis, hoeft er ook niet geblust te worden. Of erger. Denk om die reden goed na over mogelijke brandhaarden in huis en neem direct maatregelen.

Roken in bed is natuurlijk hét schoolvoorbeeld van een brand-onveilige situatie. Ga dus nooit op bed liggen met een brandende sigaret in uw hand.

Een drooggekookte pan is een andere vaak voorkomende oorzaak van brand in huis. Blijf te allen tijde bij het fornuis staan als u aan het koken bent. Loop niet ‘even’ weg, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan. Zet in dat geval tijdelijk het gas uit of zet het elektrische kooktoestel uit.

Ook opladers van slechte kwaliteit zijn regelmatig opduikende oorzaken van brand. Net als amateuristisch aangelegde elektrische voorzieningen in huis of een open gaskachel of een slecht onderhouden of aangelegde cv-ketel.

Om de brandveiligheid in huis te vergroten, kunt u eens een rondje lopen door alle kamers, met de vraag in het achterhoofd waar een brand zou kunnen ontstaan. Met dat besef kunt u dan mogelijke oplossingen verzinnen en brandveiliger situaties creëren.

2. Brandveiligheid en het belang van vluchtroutes

Bij brand – vooral bij nachtelijke branden – kan het zaak zijn uw woning snel te verlaten. Het hebben van veilige vluchtroutes en deze periodiek testen, vergroot de zekerheid van een goede afloop van een inpandige brand.

Het oefenen van een vluchtroute start idealiter met alle inwoners in hun eigen bed. Op het afgesproken teken, neemt iedereen de kortst mogelijke route naar buiten. Uiteraard met in gedachten dat het geen échte brand betreft. Dus ga niet van het dak afspringen om aan de ‘vlammen’ te ontkomen. Een brandoefening moet niet uitmonden in een ziekenhuisbezoek.

Om de brandoefening nog realistischer te maken, kunt u deze ook geblinddoekt uitvoeren.

3. Verbeter de brandveiligheid door beginnende brandjes razendsnel te signaleren

Hoe eerder u bij een brand bent, des te groter is de kans dat deze snel te blussen is. Rookmelders en brandmelders spelen daarbij een belangrijke rol. Deze zijn immers altijd waakzaam. Ook als u ligt te slapen. En ook als u niet thuis bent.

Gekoppelde brand- en rookmelders geven extra zekerheid. Wanneer een van de gekoppelde melders een brandhaard detecteert, slaan alle melders synchroon alarm.

Brandmelders en rookmelders die via het internet met uw smartphone gekoppeld zijn, slaan zelfs alarm als u niet thuis bent. Ook is het mogelijk een beginnende brandhaard door te geven aan een alarmdienst, om zo de brandveiligheid te vergroten.

4. Brandveiligheid & seniorenwoningen

Op het gebied van brandveiligheid verdienen seniorenwoningen speciale aandacht. Want juist voor senioren kan een brand grote gevolgen hebben. Zo zal een oudere waarschijnlijk minder snel doorhebben dat er brand ontstaat en kan deze bij brand mogelijk minder snel het pand verlaten.

Alle bovenstaande maatregelen voor brandveiligheid en snel alarm te slaan bij brand, zijn voor senioren nog eens extra van belang. Op die manier worden brandwonden en erger voorkomen.

5. Brandwonden behandelen

Als u zich brandt in huis, is het zaak om uzelf snel in veiligheid te brengen. Probeer een beginnend brandje alleen te blussen als u daar de middelen voor heeft (goed functionerende brandblusser, branddeken) en fysiek toe in staat bent.

In andere gevallen, dient u zo spoedig mogelijk hulp in te schakelen – van buren of van professionele hulpverleners.

Brandt u zich? Houd dan het verbrande deel zo spoedig mogelijk onder de kraan en spoel minimaal 10 minuten met lauw water.

Hebt u zich gebrand met chemische spullen of weet u niet direct wat u aan moet met een brandwond? Twijfel dan niet en bel uw huisarts of 112. 

brandveiligheid

Brandende vragen?

Hebt u brandende vragen over de brandveiligheid van uw woning? Neem contact op met de Thuiscomfort-specialist bij u in de buurt. 

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt