Oudere vrouw omarmt man in woonkamer

SVn: woningaanpassingen voor later vooral gericht op comfort, veiligheid en gemak

Van alle ouderen is 87% erg tevreden over hun huidige woning en woonsituatie. 96% is niet van plan te verhuizen. Slechts één op de vijf m...

Thuiscomfort

Oudere dame

Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg ouderen

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van...

Thuiscomfort

Seniore man ligt in hangmat met tablet

Zelfstandig thuis blijven wonen? Een checklist!

De meeste senioren willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Met wat woningaanpassingen en hulp van familie, vr...

Thuiscomfort

Zwolle Woont informatiemarkt 2019

Ontmoet Thuiscomfort 31 januari 2019 bij Zwolle Woont

Woont u in de omgeving van Zwolle en wilt u kennismaken met de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen? Kom dan op donderdagmi...

Thuiscomfort

Wmo hulpmiddel is bijvoorbeeld een rollator

Nieuw beleid Wmo-hulpmiddelen

Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn maatwerkvoorzieningen. Ieder mens heeft een andere behoefte. Wat voor de één werkt, kan voor de a...

Thuiscomfort

Ouder echtpaar staat voor woning met zonnepanelen

Duurzaam wonen voor senioren

Duurzaam wonen niets voor senioren? Echt wel! Alleen hebben veel senioren een andere motivatie om duurzamer te wonen dan jonge mensen...<...

Thuiscomfort