Schaken in Rotterdam

Rotterdam wil eenzaamheid ouderen terugdringen

Met het actieprogramma ‘Voor mekaar’ gaat Rotterdam de strijd aan met toenemende eenzaamheid binnen haar gemeentegrenzen.

Thuiscomfort

Europese vlag

Europese ministers sluiten akkoord over goedkope, buitenlandse leenarbeid

De Europese ministers hebben een eerste stap gezet op weg naar herziening van de detacheringsrichtlijn uit 1996. Binnen 4 jaar wordt de m...

Thuiscomfort

Smartphonegebruiker logt in

Regeerakkoord streeft veiliger Internet-of-Things na

‘Vertrouwen in de toekomst.’ Onder die noemer gaat het nieuwe kabinet Rutte III aan de slag. Een van de punten die opvalt in het regeerak...

Thuiscomfort

Huis met rommel in de voortuin

Woonoverlast: uitzetten of uitpraten?

De buren geven een luidruchtig feestje, wie kent het niet? Geluidsoverlast, maar ook vervuiling, verloedering van gebouwen, intimidatie e...

Thuiscomfort

Gezonde kost in het verzorgingstehuis

Verdubbeling particuliere verzorgingshuizen in tien jaar tijd

Steeds meer vermogende ouderen willen geld uitgeven aan een particuliere zorginstelling. Die voorzichtige conclusie trekt de redactie van...

Thuiscomfort

Gang in een verzorgingstehuis

38 zorginstellingen onder toezicht, 11 zelfs verscherpt

Wie in een verzorgingstehuis belandt, moet kunnen vertrouwen op de veiligheid van de omgeving en de kwaliteit van de zorg. Met die gedach...

Thuiscomfort

Oudere mevrouw eet van een bord sla

In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen

Het aantal huishoudens groeit volgens de meest recente huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Er komen voora...

Thuiscomfort

Portemonnee met geld

Ministerie schrapt bezuiniging op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg!

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen z...

Thuiscomfort

Meneer met bril

Reactie minister Blok: wonen en zorg lokaal organiseren

Hoe kunnen mensen met een behoefte aan zorg en ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? Met die opdracht stuurde m...

Thuiscomfort

Vrijwilligers van de OuderenOmbudsman

De OuderenOmbudsman biedt een luisterend oor en wijst u de weg

Je hebt in Nederland een Nationale Ombudsman en een Kinderombudsman. Dat weten we sinds die twee instituten de laatste weken de nieuwsbul...

Thuiscomfort

Drempelprofiel EasyLivingProducts

‘Overheidsmaatregelen langer zelfstandig wonen voortvarend opgepakt’

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen. In de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen uit zo...

Thuiscomfort

Een kop koffie schenken kan geen kwaad, tijdens het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek: intake van de WMO

Meldt u zich bij de gemeente met een ondersteuningsvraag? In de wet WMO 2015 staat dat gemeenten dan verplicht zijn uw situatie te onderz...

Brigitta Kamsteeg

WMO 2015 heeft gevolgen voor de huishoudelijke hulp

WMO 2015, wat verandert er op 1 januari?

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking. Hierdoor komen er meer zorgtaken bij de gemeente...

Brigitta Kamsteeg