BAT

Bouw Advies Toegankelijkheid 'BAT' geeft adviezen op het gebied van toegankelijkheid.

BAT is een kenniscentrum dat oorspronkelijk is opgezet door het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht 'PGU' (koepel van lokale gehandicapten platforms). Vanaf ca 1975 heeft de provincie Utrecht subsidie beschikbaar gesteld voor een bouwkundig adviseur toegankelijkheid om de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving in de provincie Utrecht te bevorderen. Vanaf 1990 is Job Haug door het PGU aangesteld als bouwkundig adviseur toegankelijkheid om deze kennis te ontwikkelen en te verspreiden.
In de loop van de jaren is deze functie door de provincie Utrecht bij verschillende organisaties ondergebracht (POGmu, PGU, PSGU, SMVO, Combi95, BAT en tot mei 2012 bij CliëntenBelang Utrecht). Om te voorkomen dat de functie onzichtbaar werd, is in 1998 door het PGU gekozen om de naam 'BAT' aan de functie te koppelen.

BAT komt voort uit de mensen met makke zelf en staat voor hun belangen ! BAT denkt mee over bouwplannen, bekijkt bouwtekeningen en beoordeelt bestaande objecten op toegankelijkheid. Maar BAT doet meer dan dat ! Omdat het belang van toegankelijkheid nog onvoldoende wordt onderkend, is er zendingswerk te doen. Door te laten zien wat toegankelijkheid nou eigenlijk inhoudt, wil BAT bijdragen aan een mentaliteitsverandering. Want iemand die ziet hoe het beter kan, zal het niet gauw meer slechter doen.
BAT timmert samen met de aangesloten organisaties van het PGU aan de weg om toegankelijkheid de plaats te geven die het verdient.

Met het PGU, de Dwarslaesie Organisatie Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden is de website www.toegankelijknederland.nl ontwikkeld. Een website die iedereen in de gelegenheid stelt informatie over toegankelijke gebouwen in de eigen gemeente/regio te verzamelen en te verspreiden 'GRATIS'! BAT adviseert en ondersteunt de Stichting Handicap & Groen en heeft samen met hen een website opgezet over toegankelijke wandelpaden www.natuurzonderdrempels.nl
BAT wil door het beschikbaar stellen van expertise voor alle mensen, de fysieke woon-, werk- en leefomgeving verbeteren. BAT vervult daarbij de rol van ambassadeur en gespecialiseerd kenniscentrum.

BAT levert diensten op de volgende werkvelden:

  • Wonen, Zorg & Welzijn
  • Woonomgeving
  • Gebouwen
  • Vervoersmiddelen
  • Informatie

Opdrachtgevers

  • Gemeenten
  • Belangenorganisaties van mensen met fysieke beperkingen.
  • Opdrachtgevers, architecten & bouwers;
  • Eigenaren en beheerders van woningen, openbare wegen en van gebouwen;