38 zorginstellingen onder toezicht, 11 zelfs verscherpt

Gang in een verzorgingstehuis

Wie in een verzorgingstehuis belandt, moet kunnen vertrouwen op de veiligheid van de omgeving en de kwaliteit van de zorg. Met die gedachte in het achterhoofd werkt de overheid aan een verbetering van de verpleeghuiszorg. 38 zorgaanbieders staan (nog steeds) onder toezicht, bij 11 instellingen zijn zelfs serieuze problemen geconstateerd en wordt ingegrepen. 

Verpleegtehuiszorg kan en moet beter

In Nederland kan circa 12% van alle ouderen boven de 75 jaar niet meer zelfstandig thuis wonen – als gevolg van fysieke, cognitieve of psychische beperkingen. De verhuizing naar hun laatste woonplaats is ingrijpend. Deze moet veilig zijn en liefst in de buurt van hun familie en vrienden. Daarnaast is het belangrijk dat zorgverleners vakbekwaam zijn, zij zich kunnen inleven in de situatie van de patiënt en zij voldoende tijd beschikbaar hebben.

Instellingen scoren nu gemiddeld een voldoende

Op dit moment geven mensen uit de omgeving van ouderen verpleegtehuizen gemiddeld het rapportcijfer 6,8 (onderzoek: Motivaction). Dit is een voldoende, maar het kan en moet beter, zo geeft Staatssecretaris Van Rijn aan in een recente kamerbrief. Om dit te bereiken, neemt zijn ministerie de volgende maatregelen:

  • 200 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor zinvolle vrije tijd voor bewoners en meer deskundige zorgverleners
  • Het schrappen van 500 miljoen aan bezuinigen in het kader van de Wet langdurige zorg
  • Vastleggen van normen voor verpleegtehuiszorg
  • Openbaarmaking van indicatoren voor de veiligheid van verpleegtehuizen vanaf 2017
    (De gegevens worden onder andere getoond via kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl
  • Ingrijpen bij zorgaanbieders die niet aan de norm voldoen
    (Denk aan het vervangen van de teamleiding, het aantrekken van specialistische verpleegkundigen, een opnamestop of zelfs sluiting van de betreffende instelling)

De omslag naar kwalitatieve verpleeghuiszorg moet komen van professionele zorgverleners, inkopers, toezichthouders en verpleegtehuisbesturen. Vooral die laatsten zijn de motor achter en verantwoordelijk voor de kwaliteit, aldus de Staatssecretaris.

Bron: Tweedekamer.nl

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt