Investeringen in warmtepompen

Bij nieuwbouwprojecten worden steeds vaker duurzame energiebronnen toegepast. De gasaansluiting wordt steeds vaker achterwege gelaten. Ook in bestaande woningbouw vindt steeds meer verduurzaming plaats. 

In 10% van de gevallen wordt al gekozen voor een warmtepomp

Er moeten nog flinke slagen gemaakt worden, maar de warmtepompen zijn goed op weg: in ongeveer 10% van de gevallen wordt gekozen voor een warmtepomp als verwarmingsinstallatie en dit aandeel groeit door. Volgens consultants van Warmtepompstrategie ligt door dit stijgende aandeel naar verwachting eind 2018 de totale omzetwaarde van warmtepompen voor het eerst hoger dan die van gasgestookte ketels.

Warmtepompen vaker standaard bij nieuwbouw

Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels. Dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen. 

Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij NOM-renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmtepompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als back-up, is in de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een interessante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 te komen.

Investeringen in warmtepompen gaan cv-ketels voorbij

Warmtepompen zijn steeds vaker de norm in nieuwbouwprojecten. Bovendien maakt de ISDE-subsidie een warmtepomp in sommige gevallen voordeliger. Ook passen woningcorporaties vaker warmtepompen toe bij renovatieprojecten. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de groei van de verkoopaantallen van warmtepompen in Nederland. Gevolg van het groeiende aantal verkopen is dat de jaarlijkse omzetwaarde stijgt en deze in 2018 voor het eerst de omzetwaarde van ketels in de woningbouw zal overstijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Warmteppompstrategie. In 2018 wordt er naar schatting voor ca. € 250 miljoen aan (hybride) warmtepompen geïnstalleerd, tegenover ca. € 220 miljoen aan HR-ketels. Hiermee is de waarde van geplaatste warmtepompen die van conventionele apparatuur definitief voorbij.

Minder last van fluctuerende gasprijzen

Deze verschuiving geeft naast de duurzame trend ook een duidelijke economische trend aan: van het goedkopere apparaat met hoge variabele kosten (de HR-ketel) naar een duurder apparaat met lagere variabele kosten (de warmtepomp). Voor de eindgebruiker gunstig: deze doet een eenmalige investering en heeft veel minder last van fluctuerende gasprijzen. Particulieren en bedrijven zijn onder die voorwaarden bereid te investeren in duurzaamheid.

Bron: www.vakbeursenergie.nl

Interesse in een warmtepompinstallatie? Vind hier al onze warmtepomp-specialisten

Thema's

Subsidieregeling ISDE afgestemd op capaciteit warmtepompen

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt