Schapen en windmolens op een met gras begroeide dijk

Op 1 mei 2015 maakten de Nederlandse energieleveranciers voor de tiende keer op rij bekend waar hun stroom van afkomstig is. Milieuorganisatie WISE Nederland brengt dit gegeven al sinds 2007 in kaart. In het rapport ‘Tien jaar stroometiketten - Overstappen? Ik zou het wel weten...’ worden vijf belangrijke trends zichtbaar.

Vijf trends in stroomlevering

1) Record aantal windleveranciers

Het aantal stroomaanbieders met veel windenergie in de leveringsmix is sinds 2012 spectaculair gestegen: inmiddels zijn zeven energiebedrijven bijna volledig over gegaan op het leveren van windenergie, waaronder Pure Energie, Qurrent en Huismerk Energie. Greenchoice, de grootste van de groene leveranciers, heeft het aandeel wind in het recente stroometiket verder opgeschroefd naar 43%.

2) Voorzichtig begin met zonne-energie

Zonne-energie levert in 2014 met een aandeel rond de twee procent een bescheiden bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsproductie. Toch zien we dat er voor het eerst meerdere partijen zijn die zonnestroom aan huishoudens leveren. De top 3 bedrijven met het grootste aandeel zon in het stroometiket:

  1. NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam)
  2. Greenchoice
  3. Pure Energie / Huismerk Energie

3) Minder 'sjoemelstroom'

In 2014 zijn er voor het eerst minder leveranciers met sjoemelstroom in de leveringsmix. Dit neemt niet weg dat er nog steeds volop sjoemelstroom wordt verkocht in Nederland. De grootste sjoemelstroomaanbieders zijn op dit moment:

  1. Woonenergie
  2. Oxxio (dochter van Eneco)
  3. Main Energie
  4. Qwint (dochter DVEP)
  5. NLE (Nederlandse Energie Maatschappij)

4) Toenemende CO2-uitstoot Essent & Nuon 

De CO2-uitstoot per kWh nam in 2014 zowel bij Essent als bij Nuon toe. Essent heeft nog nooit eerder zo veel kolenstroom geleverd als in 2014: 30,6%. Nuon leverde minder stroom uit gas en kolen, maar daarvoor in de plaats kwam een verdubbeling van het aandeel stroom uit ‘overige bronnen’. Onder overige bronnen vallen elektriciteit uit verbranding van afval en stookolie. Dit deel was bij Nuon nooit eerder zo groot als in 2014.

5) Stappen naar meer transparantie

In september 2014 kwam de Minister van Economische Zaken met de brancheorganisatie Energie Nederland overeen dat er in het eerstvolgende stroometiket een differentiatie naar binnen- of buitenlandse herkomst zou worden weergegeven. Dit is een stap naar meer transparantie en maakt de kwestie rond sjoemelstroom nog inzichtelijker. Slechts 15 van de 37 onderzochte energieleveranciers hebben zich aan de afspraak gehouden.

Het stroometiket is een waardevolle bron van informatie. WISE concludeert op basis van het onderzoek dat de campagne voor echt groene stroom van de afgelopen jaren vruchten afwerpt. Zowel bij de consument als bij de energiebedrijven komt er steeds meer bewustzijn voor het verschil tussen echt groene stroom en sjoemelstroom.