Molen en rij windmolens

In aanloop naar de Provinciale verkiezingen zijn het klimaat en het nieuw te sluiten Klimaatakkoord het centrale onderwerp. Welke maatregelen worden er de komende jaren getroffen, op landelijk en regionaal niveau, en wat betekent dit voor onze portemonnee?

35 Kabinetsplannen doorgerekend

De nieuwe Doorberekening ontwerp-Klimaatakkoord van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien wat de implicaties zijn van het bestaande klimaatbeleid en de verschillende plannen die het kabinet wil nemen, richting 2021, 2025 en 2030. Maar liefst 35 varianten zijn doorberekend, gericht op de gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, mobiliteit en industrie.

Reactie Kabinet

Volgens de doorberekening wordt de gewenste CO2-reductie met de bestaande plannen niet gehaald, blijft de industrie achter in klimaattermen en worden vooral de lage inkomensgroepen getroffen in hun portemonnee.

Het Kabinet reageerde hierop door bekend te maken dat de verhoging op de energiebelasting vanaf 2020 wordt teruggedraaid en door het instellen van een CO2-heffing voor bedrijven.

Bron: CPB

 

Anderen lazen ook: Duurzaam (ver)bouwen in 5 stappen

Anderen lazen ook: Duurzaam verbouwen in 5 stappen

Duurzaam verbouwen in 5 stappen

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt