Leven in een gezond huis begint met een goede nachtrust en ventilatie

Healthy Homes Barometer 2015 van VELUX

Geen gezond huis, geen gezond leven. Frisse lucht en veel daglicht binnenshuis zijn 2 verrassende ‘topscorers’ als Europeanen gevraagd wordt wat belangrijk is voor hun gezondheid. Nederlanders tobben in het algemeen meer over de staat van hun gezondheid dan over financiële risico’s, zoals het verliezen van hun baan. Dit is de conclusie van een nieuwe studie in opdracht van de VELUX Groep.

Healthy Homes Barometer 2015: onderzoek van VELUX naar een gezond woonklimaat

Niet roken, genoeg beweging en het eten van voldoende groenten en fruit: jaren van publiek debat hebben Nederlanders en overige Europeanen sterk bewust gemaakt van deze richtlijnen voor een gezonde leefstijl. Maar daarnaast zien ze ook het belang van leven in een gezond huis in, ondanks dat dit onderwerp veel nieuwer is in het publieke debat. Dit is de verrassende conclusie van een nieuwe studie onder 12.000 Europeanen in 12 landen, waaronder Nederland, weergegeven in de Healthy Homes Barometer 2015. Het is tot nu toe het omvangrijkste onderzoek die de mening en het gedrag van Europeanen weergeeft omtrent een gezond woonklimaat.

Voldoende daglicht en verse lucht hoog in top 9 gezondheid

Een gezond huis, of preciezer gezegd een huis dat een gezond leefklimaat ondersteunt, is onderzocht als deel van een lijst met daarop 9 aspecten die onze dagelijkse gezondheid in meerdere of mindere mate beïnvloeden. Van deze 9 aspecten komt woningventilatie met frisse lucht op de tweede plaats. Voldoende daglicht komt op de vierde plaats. En een goede nachtrust blijkt, met een nummer-1-positie op de lijst, het belangrijkste aspect dat mensen nastreven om een goede gezondheid te houden. Het vermijden van tabaksgebruik staat op de zesde plaats, regelmatig sporten/bewegen op de zevende.

Hoe denken Europeanen over huis en gezondheid?

De studie is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksinstituut Wilke, om beter inzicht te krijgen in hoe Europeanen denken over hoe hun huis een rol kan spelen in hun gezondheid. Michael K. Rasmussen, Chief Marketing Officer van de VELUX Groep, is verrast over deze uitkomst: “Dit is een zeer positief resultaat. Het wordt gestaafd door wetenschappelijke bewijsvoering. Dit geeft een enorme impuls aan het publieke debat over gezonde woningen, dat ietwat werd overschaduwd door alle andere gezondheidsdiscussies.”

80 miljoen Europeanen leeft in vochtige huizen

Ondanks zijn optimisme ziet Rasmussen ook waarschuwingssignalen. “Als je kijkt naar wat we weten over Europa’s huidige bouwvoorraad en het gedrag van Europeanen zoals blijkt uit de Healthy Homes Barometer 2015, zijn Europeanen in het algemeen wellicht te optimistisch over het binnenklimaat in hun eigen woning. Een nieuw onderzoek van het Frauenhofer-Institut für Bauphysik uit 2014 toonde aan dat 80 miljoen Europeanen in vochtige huizen leeft. Vochtige huizen hebben een ongezond binnenklimaat dat de kans op ontwikkeling van astma bijna verdubbelt. Met andere woorden, als Europeanen zich bewuster waren van hoe ongezond hun woning eigenlijk is, zouden ze waarschijnlijk minder tevreden zijn.

Meer luchten is belangrijk

De nieuwe studie laat eveneens zien dat Europeanen in de koude wintermaanden hun huis te weinig luchten. Bijna een kwart van alle Europeanen negeren het dagelijks vervangen van binnenlucht tijdens de winter. Ook het binnenshuis drogen van wasgoed is een slechte gewoonte waar Europeanen maar moeilijk afscheid van blijken te kunnen nemen. 65% van alle Europeanen droogt wasgoed minimaal één maal per week binnenshuis, waarmee de kans op vocht en schimmel stijgt. Ook slaapt een aanzienlijk deel van de Europeanen in minder dan complete verduistering, waardoor de kwaliteit van hun slaap vermindert.

Delen van kennis noodzakelijk

“Als we de ambitie hebben om Europeanen in gezonde huizen te laten leven, moeten we deze zaken op de kaart zetten. Mensen hebben van nature een intuïtief begrip van de invloed van hun leef- en woonomgeving op hun gezondheid. Dit garandeert echter niet dat ze daar ook automatisch naar handelen. Er is nog steeds veel werk te verzetten als het aankomt op het delen van kennis over gezond leven en wonen”, aldus Rasmussen.

Over de Healthy Homes Barometer

De Healthy Homes Barometer is een studie uitgevoerd door de onafhankelijke adviesbureaus Operate A/S en Wilke in opdracht van de VELUX Groep. Het academische advies is hierbij gegeven door Humboldt University, Berlijn. De studie is gebaseerd op een analyse die basisinzichten presenteert van een pan-Europese studie die de gewoonten en gedragingen van Europese inwoners in kaart brengt op het gebied van wooncomfort, energieverbruik en milieu-impact. Eens per jaar worden de veranderingen in deze indicatoren gemeten en gerapporteerd in een publicatie genaamd Healthy Homes Barometer.

Methodiek

Gedurende oktober 2014 is de enquête ingevuld door 12.000 inwoners uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Hongarije, Italië, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Deze 12 landen hebben samen meer dan 375 miljoen inwoners en representeren 70% van de totale Europese bevolking. De geselecteerde landen representeren ook in een variëteit in grootte en geografische locatie.

Download de Healthy Homes Barometer 2015.

Healthy Homes Barometer 2015 (Engelstalig) van VELUX