warmtepomp-buitenunit-gras

Warmtepomp geen goede vervanger van de cv-ketel? Zéker wel! De meeste mensen die een all electric of hybride warmtepomp in huis hebben zijn zeer tevreden over deze duurzame oplossing. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research, dat ze in opdracht van Milieu Centraal uitvoerden. Meer dan de helft van de bijna duizend ondervraagde bewoners meldt dat hun warmtepomp zelfs méér comfort biedt dan een cv-ketel. 

Het gemiddelde rapportcijfer dat de deelnemers aan hun warmtepomp gaven was zelfs een dikke 8! All electric warmtepompen scoorden nét iets hoger met een 8,1 dan hybride warmtepompen met 7,8.  Driekwart van de respondenten wil in een volgende woning opnieuw een warmtepomp. Slechts 5 procent van de ondervraagde bewoners geeft hun warmtepomp geen voldoende. Dit zijn voornamelijk bewoners met een wat oudere warmtepomp. Van de eigenaren met een warmtepomp van meer dan twintig jaar oud, geeft 17 procent een onvoldoende. Voor bewoners met een nieuwe warmtepomp (van na 2019) gaat dat om 4 procent. 

Ook de leeftijd van de respondenten lijkt invloed te hebben. Zo zijn bewoners van 65 jaar en ouder, meer tevreden over de warmtepomp dan bewoners die tussen de 19 en 39 jaar oud zijn. 

Waarom onderzoek naar tevredenheid over warmtepompen?

Milieu Centraal startte dit onderzoek na aanleiding van de negatieve media-aandacht van warmtepompen. Volgens Puk van Meegeren van Milieu Centraal heeft de warmtepomp de afgelopen jaren nogal wat negatieve publiciteit gekregen, bijvoorbeeld over slecht warmtecomfort of geluidsoverlast. Toch waren deze berichten altijd gebaseerd op individuele ervaringen. Toch was dit voor Milieu Centraal een reden om grootschalig onderzoek te doen naar de tevredenheid over warmtepompen. 

Ruim helft bewoners ervaart meer comfort met warmtepomp dan met cv-ketel

Van alle deelnemers in het onderzoek geeft zo’n 80 procent aan dat hun warmtepomp altijd of vaak voor een comfortabele temperatuur in huis zorgt.  Als de respondenten stil zitten op de bank zegt 70 procent dat de warmtepomp voor een prettige temperatuur zorgt. Ruim de helft van de bewoners ervaart met een warmtepomp méér comfort dan met de cv-ketel die ze voorheen hadden. Een derde zegt dat het comfort gelijk is gebleven en 12 procent ervaart minder comfort.

Verwarming van andere ruimten dan woonkamer

Over de verwarming van andere ruimten dan de woonkamer, zijn de bewoners iets minder positief. Twee derde geeft aan dat deze ruimten voldoende warm worden. 21 procent geeft aan dat andere ruimten juist niet niet warm genoeg worden. Bij 5 procent worden de andere ruimten juist te warm. Bij 7 procent wordt de warmtepomp alleen gebruikt voor verwarming van de woonkamer.

Thermostaatgedrag effect op behaaglijkheid woning met warmtepomp?

Bij vragen over of de warmtepomp het huis ‘goed warm’ krijgt, geeft een kwart van de respondenten aan dat dit niet altijd zo is. 14 procent van de deelnemers stelt dat het ’s ochtends lang duurt voordat de temperatuur behaaglijk is. Dit zijn volgens de onderzoekers wel de bewoners die de thermostaat ’s nachts gemiddeld lager zetten dan andere respondenten.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het met een hybride warmtepomp minder goed lukt om het huis altijd aangenaam warm te maken dan met een all electric warmtepomp. In hoeverre ook dit te maken heeft met ‘thermostaatgedrag’ van bewoners, is niet duidelijk geworden in het onderzoek. 

Meeste bewoners hebben woning vooraf aangepast

Van alle respondenten heeft driekwart de woning aangepast voordat de warmtepomp werd geïnstalleerd. Het gaat dan met name om isolatiemaatregelen. Een kleiner deel van de bewoners heeft aanpassingen aan het afgiftesysteem gedaan, zoals vloerverwarming in plaats van radiatoren. De resultaten van dit punt zijn overigens niet uitgesplitst naar het type warmtepomp. Er wordt aangenomen dat bij een all electric warmtepomp vaker aanpassingen zijn doorgevoerd dan bij een hybride warmtepomp.

Ruim voldoende tapwater

75 procent van de respondenten met een all electric warmtepomp geeft aan zeer tevreden te zijn over de hoeveelheid warm water die door de installatie wordt geleverd. 18 procent vindt de hoeveelheid tapwater voldoende. Slechts 5 procent van de respondenten vindt het tapwatervolume onvoldoende.

Meeste bewoners ondervinden geen geluidshinder warmtepomp

Als laatste is de bewoners gevraagd in hoeverre ze last ondervinden van het geluid van de warmtepomp.
Ongeveer driekwart geeft aan nooit geluidsoverlast te hebben. ’s Nachts ondervindt 16 procent van de respondenten geluidsoverlast van de warmtepomp. Bij 8 procent van de bewoners is dat vooral overdag het geval. Ook is gevraagd of de buren aangeven geluidsoverlast van de warmtepomp te ondervinden. Ruim 73 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit niet het geval is. 

Opzet van onderzoek warmtepompen

I&O Research voerde het onderzoek begin oktober uit. Er deden 599 leden van het I&O Research Panel mee en 396 leden van het online onderzoeksplatform PanelClix. Van de in totaal 995 deelnemers wonen er 972 momenteel in een woning met een all electric of hybride warmtepomp. De overige 23 deelnemers woonden voorheen in een woning met een warmtepomp, maar zijn inmiddels verhuisd en hebben nu een andere warmtevoorziening.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u opgevragen bij Milieu Centraal.

Warmtepomp laten installeren? Vind hier jouw vakspecialist in de regio

Hybride warmtepompen populair