Nieuwe Woningwet verplicht certificaat bij werk aan cv-installatie

brander in een cv-ketel

Op 31 januari 2018 is een wetswijziging gepresenteerd om de kwaliteit van werk aan gasverbrandingsinstallaties te borgen. Met een Internetconsultatie wordt de wetswijziging voor een centrale certificeringsregeling nu getoetst. 

Vakbekwaamheid cv-installateur speelt centrale rol bij veiligheid

Aanleiding voor de wetswijziging is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Hierin wordt gesteld dat er jaarlijks 5-10 dodelijke ongevallen te betreuren zijn als gevolg van CO-vergiftiging en maar liefst 200 gewonden. De werkelijke aantallen zouden bovendien een factor 3-5 hoger liggen. Bij de risicofactoren voor het ontstaan van koolmonoxidevergiftiging speelt de vakbekwaamheid van de installateur een belangrijke rol, alsdus de Onderzoeksraad. 

Hoe bepaal je als consument de kwalteit van een cv-monteur?

Volgens de OvV is het voor particuliere huiseigenaren niet of nauwelijks mogelijk de kwaliteit van de betrokken installateur te toetsen. Reviews en ratings op internet richten zich voornamelijk op de klantvriendelijkheid van de betrokken organisatie, niet op de kwaliteit van het geleverde werk. Dit is voor de niet-professional ook niet of nauwelijks te beoordelen. 

Bestaande, vrijwillige labels bieden te weinig zekerheid om de kwaliteit te beoordelen. 

6,2 miljoen cv-ketels in Nederland

Hoewel gasloos of all-electric wonen een duidelijke trend is in Nederland, zijn er in 2017 toch nog zo'n 430.000 nieuwe cv-ketels geplaatst. Het totale aantal ketels komt hiermee op 6,2 miljoen en er worden jaarlijks zo'n 2 miljoen onderhoudsbeurten uitgevoerd. Zodra de aangepaste Woningwet van kracht is, zal voor werk aan cv-installaties, geisers, gasmoederhaarden en gassfeerhaarden een certificaat nodig zijn. Voor werkzaamheden aan gasfornuizen, kooktoestellen, heteluchtkannonnen en terraskachels gaat geen certificeringsplicht gelden. 

Ook werkzaamheden aan de luchttoevoer en rookgasafvoer vallen onder de nieuwe regeling. Bij niet-adequate luchttoevoer bestaat namelijk het gevaar op onvolledige verbranding en daarmee het vrijkomen van koolmonoxide. Het inschakelen van een gasverbrandingstoestel na een stroomstoring, het resetten of aan/uitzetten van een gasverbrandingstoestel niet. 

Waaraan moeten installatiebedrijven voldoen?

Installatiebedrijven dienen na het ingaan van de wetswijziging te voldoen aan: 

  • Voorbereiding en verkrijgen van het certificaat
  • Vakbekwaamheidseisen monteurs
  • Legitimatiebewijzen die de certificering tonen
  • Uitvoeren werkzaamheden conform certificaat
  • Periodieke audits
  • Afmelden werkzaamheden en steekproefcontroles
  • Betalen licentiekosten

Waaraan moeten consumenten in de toekomst voldoen?

Voor consumenten betekent de nieuwe wet dat zij zich moeten informeren over de nieuwe wet. Er komt een online register waarin alle gecertificeerde installateurs vermeld zijn. Aan consumenten de taak om dit register voorafgaand aan een opdracht te raadplegen. 

Het is op dit moment nog niet bekend welke instantie(s) de certificering gaat/gaan uitvoeren en wanneer de wetswijziging definitief wordt ingevoerd. 

Geef uw mening: Internetconsultatie

Op dit moment betreft de wijziging op de Woningwet een voorstel. Door middel van een Internetconsultatie kan eenieder tot 28 februari 2018 reageren op het voorstel. 

Publiekscampagne brandweer wijst op gevaren co

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt