Handen schudden bij de voordeur

Veel mensen staan prima hun mannetje tijdens het keukentafelgesprek. Anderen kunnen dit minder goed, bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen deze kwetsbare groep met raad en daad als het erom gaat. Maar ook andere burgers kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Een cliëntondersteuner van MEE behartigt úw belang

Rol cliëntondersteuning

Hebt u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp of advies krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze professional wordt betaald door de gemeente, maar vertegenwoordigt úw belangen. Bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente, een (voor)onderzoek, bij een aanvraag voor een voorziening of bij zorgbemiddeling. Zo kan de cliëntondersteuner aanschuiven bij het keukentafelgesprek, of meelezen met een brief die u aan de gemeente wilt sturen.

Veel gemeenten werken voor onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE. Deze partij kan u zo nodig ook ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie binnen Wet langdurige zorg (Wlz). Is de Wlz-indicatie eenmaal afgegeven, dan kunt u een beroep doen op de door zorgkantoren betaalde onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz, die ook door MEE wordt geboden.

MEE Nederland onafhankelijke clientondersteuning

Wanneer schakel ik hulp in?

Als u beschikt over een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven Wlz-indicatie kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning vragen bij de volgende zaken:

  • Informatie en advies: ondersteuners informeren en adviseren u over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, uw rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
  • Het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners bemiddelen of begeleiden u naar een zorgaanbieder als u gekozen heeft voor opname in een instelling, een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT).
  • De invulling van uw zorgvraag: bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag.
  • Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorg of ondersteuningsplan:u kunt ondersteuning vragen bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om u tijdens het gesprek bij te staan.

MEE biedt cliëntondersteuning in zowel WMO- als Wlz-trajecten

Er zijn verspreid over Nederland 21 MEE-vestigingen die jaarlijks circa 100.000 mensen helpen. De geboden ondersteuning is onafhankelijk van gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren.

Wilt u weten wat MEE voor u kan betekenen? Bel MEE via 0900 - 999 88 88(informatietarief) of zoek met de MEE locator een vestiging bij u in de buurt.

Anderen lazen ook: WMO 2015, wat verandert er?

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over duurzaam wonen, smart homes en langer zelfstandig thuis wonen