Vuurwerk op de grond met rook

Schone lucht is van levensbelang voor ouderen. Uit doorlopend Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van fijnstof blijkt de gezondheidsschade zelfs groter dan gedacht. De allerkleinste fijnstof (PM2,5) is potentieel zelfs direct dodelijk. 

Sterftecijfer ouderen stijgt 1% met toename fijnstof

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de US Environmental Protection Agency, is uitgevoerd over een periode van 5 jaar. In die tijd is gekeken naar het verband tussen de sterfte van 22 miljoen ouderen, in combinatie met de luchtkwaliteit van de dag ervoor.

Wat bleek? Een toename van 10 microgram per kubieke meter fijnstof zorgde voor 1,42 extra doden per 1 miljoen oudere Amerikanen. Dat is een toename van het sterftecijfer met ongeveer 1% - gemiddeld overlijden er dagelijks 130 oudere Amerikanen.

Dat fijnstof schadelijk is voor de volksgezondheid, is niet nieuw. Maar meestal worden vooral het langetermijneffecten van fijnstof als schadelijk gezien. Nieuw is het verband tussen de luchtkwaliteit en de sterftegevallen de dag erna. Hiermee is de kleinste fijnstof potentieel direct dodelijk.

Nederlandse situatie

In Amerika gelden minder strenge normen voor de luchtkwaliteit dan in ons land. Amerikanen worden per etmaal blootgesteld aan maximaal 35 mg/m3 fijnstof. In ons land ligt de norm op slechts 25 mg/m3. Dat het onderzoek toch relevant voor onze situatie is, komt omdat vooral gekeken is naar dagen met een PM2,5 concentratie onder de 25 mg/m3.

De luchtkwaliteit in Nederland wordt op dagelijkse basis bijgehouden. Via deze door de overheid gehoste website krijgt u een actueel overzicht van de waarden van onder andere fijnstof, ozon en andere vervuilende stoffen in de lucht.

Op 27 december 2017 verloor Milieudefensie een rechtszaak over de aanpak van de luchtkwaliteit in ons land. De vereniging stelde dat de overheid onvoldoende doet om deze te verbeteren, maar volgens de rechter is het luchtkwaliteitsplan wél toereikend.

Actuele luchtkwaliteit in Nederland voor fijnstof PM2,5

Een goed geventileerd huis houdt fijnstof buiten de deur

Bij een smogalarm, op nieuwjaarsdag en op andere dagen met hogere fijnstofconcentraties is het voor ouderen verstandig rustig aan te doen, ramen gesloten te houden en niet teveel buiten te komen.

Maar fijnstof is niet alleen iets wat buitenshuis optreedt. Ook binnen kan luchtvervuiling ontstaan, bij koken, het branden van een kaars of bij een open haard. Die laatste twee raden we sowieso af, als u kampt met een slechte gezondheid van de luchtwegen, zoals COPD, astma of bronchitis. Goede ventilatie is dan van groot belang voor een goede gezondheid. 

http://www.facebook.com/thuiscomfort

Meer fijnstof in de keuken dan langs de snelweg

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt