1127194749

In Nederland woont 94% van de ouderen zelfstandig. Hoe wonen en leven deze mensen? Welke zorgvraag hebben zij? Wat wordt er aangeboden en welke knelpunten zijn er? Een nieuwe website van het Rijksinstituut van Volkshuisvesting en Milieu (RIVM) brengt dit per regio in beeld.

Regiobeeld.nl

De website regiobeeld,nl behandelt niet uitsluitend ouderenzorg, maar het onderwerp komt er wel veelvuldig op terug. Zo biedt het per gemeente inzicht in onderwerpen als:

  • Vergrijzing
  • Mantelzorg
  • Spoed Eisende Hulp-verzoeken
  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • Aantal Wmo-cliënten
  • Aantal 65-plussers
  • Eenzaamheid
  • Regie over eigen leven

De website richt zich op professionals in de zorg, maar is zeker ook interessant voor burgers en in ouderen gespecialiseerde installatiebedrijven en adviseurs.

Regionale organisatie zorg onder druk

Afgelopen week was nog in het nieuws dat gemeenten overwegen de aan hun toegewezen taken op het gebied van jeugdhulp en psychische GGZ-zorg terug te geven aan het Rijk. De middelen ontbreken eenvoudigweg om de aan hen toegewezen complexe taken op de juiste wijze uit te voeren.

Ouderenzorg als exportproduct

Aan de andere kant wordt ouderenzorg ingezet als exportproduct. Andere landen kijken met interesse naar de manier waarop wij zelfstandig wonen voor ouderen hebben georganiseerd, met ondersteuning en gezondheidszorg aan huis.

Bètaversie

De website regiobeeld.nl wordt gevoed vanuit informatiebronnen van onder andere RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek. De website is in ontwikkeling, het betreft een Bètaversie. Nieuwe informatie wordt voortdurend toegevoegd, om het beeld nóg completer te maken.

Hieronder de overzicht van thema’s die in de website verwerkt zijn, de wijze waarop dit gemeten wordt en de bron van de informatie.

 

Thema

Indicator

Bron

Zorggebruik

Huisartscontacten

Nivel Zorgregistraties

Spoed eisende hulp bezoeken

Letsel Informatiesysteem VeiligheidNL

Zorgzwaartepakketten 5

Monitor Langdurige Zorg (CBS)

 

Aantal ziekenhuisbezoeken

RIVM via microdata CBS*

DBC gebruik per aandoening

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM)

GGZ-trajecten

RIVM via microdata CBS*

WMO-cliënten

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (CBS)

Jeugdhulp trajecten

RIVM via microdata CBS*

Zorgaanbod

Nabijheid zorgvoorzieningen

Centraal Bureau voor de Statistiek

Mantelzorgpotentieel

Planbureau voor de Leefomgeving/Centraal Bureau voor de Statistiek

Aandeel 55-plussers met een baan in de zorg

AZWinfo

Gezondheid en leefstijl

(Zeer) goed ervaren gezondheid

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM

Prevalentie van aandoening

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

Leefstijlindicatoren

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

Co-morbiditeit

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

Bevolkingsontwikkeling

Bevolkingsontwikkeling

Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek

Vergrijzing

Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek

Demografische druk

Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek

Bevolkingspiramide

Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek

Sociale omgeving

Eenzaamheid

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en , CBS en RIVM

Regie over het eigen leven

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en , CBS en RIVM

Sociaal kapitaal

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM

Fysieke omgeving

-

-

Ook interesse in hoe zorg bij u in de buurt geregeld is en welke uitdagingen er zijn? De website regiobeeld.nl is openbaar toegankelijk en hier te bezoeken.

Bron: RIVM

Meer nieuws ontvangen van Thuiscomfort? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief

Thema's

Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2019: eigen bijdrage voro iedereen hetzelfde

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt