Rechtershamer

De rechter deed onlangs uitspraak in de zaak van een mevrouw die haar bad wilde vervangen door een inloopdouche. Zij komt niet in aanmerking voor subsidie, volgens de gemeente, maar gaat bij de rechter in beroep. Deze oordeelt: de badkamer van mevrouw komt wél in aanmerking voor Wmo, ook al is die volgens de gemeente niet 'tijdig' aangepast. Ook hoeft mevrouw haar opgebouwde spaargeld niet aan te wenden voor de aanpassing. Hoe zit het nu precies?

Gemeente wijst Wmo-vergoeding af omdat aanvrager de aanpassing kan voorzien. Mag dit?

In juni van dit jaar doet de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak waarin een seniore vrouw in beroep gaat tegen de (gedeeltelijke) afwijzing van haar Wmo-aanvraag. De gemeente wil haar (noodzakelijke) badkameraanpassing maar gedeeltelijk vergoeden. De gemeente is van mening dat mevrouw deze aanpassing zelf kan voorzien en er daarom voor had moeten sparen. Ook is haar badkamer te 'oud' om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde aanpassing. 

Gemeente moet 'maatwerkvoorziening' leveren indien een bewoner dit niet zelf kan regelen

De overheid stimuleert mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook met beperkingen die horen bij het ouder worden. Woningaanpassingen, zoals een inloopdouche of aangepast toilet zijn vaak noodzakelijk om veilig thuis te blijven wonen. De gemeente kan hier financieel aan bijdragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wanneer iemand zelf de middelen niet heeft om zijn woning aan te passen, kan deze zich tot het Wmo-loket van de gemeente wenden. 

Gemeente toetst of de aanvrager de aanpassing zelf had kunnen voorzien

Elke gemeente heeft een beperkt budget. Zij toetst daarom elke Wmo-aanvraag nauwkeurig. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de aanvrager ook andere mogelijkheden heeft. Kan de aanvrager zelf de aanpassingen regelen? In het geval van de seniore vrouw, bekeek de gemeente of ze niet al eerder haar bad had moeten vervangen voor een inloopdouche. Is het niet volkomen normaal dat een persoon eens in de zoveel tijd een nieuwe douche of toilet installeert? Had mevrouw moeten sparen voor deze aanpassing?

Een inloopdouche is niet 'algemeen gebruikelijk'

De gemeente wijst de aanvraag gedeeltelijk af. Zij vindt dat mevrouw haar badkamer tijdig zelf had moeten aanpassen, omdat voor aanpassingen in de badkamer een afschrijvingstermijn van 25 jaar staat. Aanpassingen aan oude badkamers hoeven niet door de gemeente betaald te worden, vindt de gemeente. Een badkamer tijdig renoveren is namelijk 'algemeen gebruikelijk'. De Brabantse rechtbank is het daar niet mee eens. De vrouw heeft naast haar bad ook een douche in haar woning. Maar door haar beperkingen is ze inmiddels aangewezen op een inloopdouche. Had ze geen fysieke beperkingen gekregen, dan had ze haar gewone douche nooit laten vervangen. Daarmee is de inloopdouche niet algemeen gebruikelijk en kan de vergoeding op deze grond nooit worden afgewezen. 

Sparen voor een woningaanpassing is niet verplicht

Verder meent de gemeente dat mevrouw zelf moet sparen voor de badkamerrenovatie. Dan kan ze namelijk zelf dit probleem oplossen. Dit klopt niet. Volgens eerdere uitspraken mag een gemeente bij toekenning van voorzieningen geen rekening houden met het inkomen of vermogen van de aanvrager. Een verplichting om te sparen is dan ook een financiële voorwaarde die volgens de Wmo niet gesteld mag worden. De plicht om te sparen is geen onderdeel van de zelfredzaamheid van de aanvrager en de gemeente mag ook geen rekeninghouden met een eventuele spaarrekening. De seniore vrouw wordt dan ook in haar gelijk gesteld en de gemeente is verplicht het volledige bedrag voor haar badkameraanpassing toe te wijzen. 

Wat betekent deze uitspraak voor uw situatie?

Betekent dit dat u zich geen zorgen hoeft te maken om uw toekomstige Wmo-aanvraag? Helaas is dit niet te voorspellen. De gemeente mag uw eventuele vermogen niet meewegen. Ook is een inloopdouche in plaats van een gewone douche niet 'algemeen gebruikelijk'. Echter, ligt dit anders wanneer u alleen een bad heeft. In dat geval kan de gemeente uw aanvraag terecht afwijzen omdat een bad in de meeste gevallen niet levensloopbestendig is. Het is hoe dan ook verstandig om na te denken over uw toekomst. Niemand weet wat er op uw pad komt. Een goede voorbereiding geeft veel rust. De Thuiscomfort-specialist bij u in de buurt denkt graag mee over de mogelijkheden die er wél zijn.

Bron: KBO-Brabant

Discussieer mee over de Wmo op onze Facebookpagina

Waar start ik mijn Wmo- of Wlz-zorgvraag in 2017?

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief