Wetenschapper met science fiction bril

Een team van wetenschappers dat zich buigt over uw vraag en zo tot oplossingen komt om zorg in Nederland efficiënter te maken. Die mogelijkheid biedt de Nationale Wetenschapsagenda. Grijp uw kans en stel uw vraag voor 1 mei 2015 over robots in de thuissituatie aan de onderzoekers.

Stel uw vragen over robots of andere onderwerpen voor 1 mei 2015 aan een team van wetenschappers

De Nationale Wetenschapsagenda

Wetenschappelijke vragen worden traditioneel gesteld vanuit universiteiten of het bedrijfsleven. Met de nieuwe nationale Wetenschapsagenda is het voor iederéén mogelijk mee te denken. Door middel van crowdsourcing wordt een aantal veelbelovende wetenschappelijke thema’s benoemd. Die kunnen van belang zijn voor de wetenschap zelf. Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Of voor het benutten van economische kansen.

Doe voor 1 mei 2015 mee aan de discussie op RoboNed

Het platform voor robotica in Nederland is RoboNed. Heeft u een vraag aan de wetenschap? Doe dan mee aan de discussie op deze blog. Op basis van deze discussie worden enkele belangrijke vragen aan de wetenschap geformuleerd en gedeeld met De Nationale Wetenschapsagenda.

Gaat uw vraag aan de wetenschap niet over robots? Of wilt u uw vraag rechtstreeks stellen? Ga dan naar de website van De Nationale Wetenschapsagenda.

Ter inspiratie geeft RoboNed alvast een paar voorbeeldvragen:

 • Welke technieken moeten worden ontwikkeld om een robot een echte hulp in de huishouding te laten zijn?
 • Hoe zouden robots en mensen samen kunnen werken aan 1 taak, en wat voor soort robots moeten dat dan zijn?

Andere vragen kunnen zijn:

 • Kunnen er ook robots met een beperking ontwikkeld worden, die testen of een woning levensloopbestendig is?
 • Waar ligt de scheidslijn tussen robots en ‘gewone’ huishoudelijke apparaten die steeds slimmer worden?
 • Waar ligt de ethische grens voor robots die als implantaat in het lichaam worden geplaatst?
 • Hoe dragen robots bij aan de evolutie van de mens?
 • Op welk moment zijn robots niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven?
 • Kan de mens ouder worden door toenemende robotisering?
 • Welke ziektebeelden zijn te ondersteunen door toenemend robotgebruik?
 • Op welke manier verandert de rol van de werknemer onder invloed van robots en techniek?
 • Robots worden n.a.v. romans als 1980 gezien als bedreiging. Op welke manier beïnvloedt dit de ontwikkeling van robotisering?

Voorbeeldvragen die niet over robotica gaan:

 • Wat leren talen ons over ons verleden?
 • Wat gebeurt er binnenin de aarde en wat merken wij daarvan?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de robotisering ten goede komt aan mensen en geen bedreiging ervoor wordt?
 • Waarom werkt micro-financiering in sommige samenlevingen wel, terwijl het in andere juist negatief uitpakt?
 • Hoe kunnen we het parlementaire systeem zo aanpassen dat de betrokkenheid van de burger bij de politiek (weer) groeit?
 • Hoe realiseren we duurzame voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit voor een groeiende wereldbevolking?
 • Waarom zijn sommige steden succesvoller dan andere in het creëren van een gunstig werk- en leefklimaat? Welke beleidsinstrumenten kunnen hieraan bijdragen?
 • De huidige maatschappij vraagt veel van kinderen en het is een uitdaging om ze allemaal een passende plek in de maatschappij te laten vinden. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren niet ten prooi vallen aan verslaving of radicalisering?
 • Hoe realiseren we een op het individu toegesneden gezondheidszorg met hoge effectiviteit en lage kosten?
 • Hoe draagt verbeelding (bv. kunsten) bij aan een meer democratische en diverse samenleving?
 • Hoe kunnen we decentrale en duurzame energiesystemen en -opslag ontwikkelen ten behoeve van een schone, veilige en klimaatneutrale energievoorziening?

De Nationale Wetenschapsagenda zoekt vooral naar vragen die:

 • uitdagend zijn voor de wetenschap
 • nog niet beantwoord zijn
 • kansen bevatten voor wetenschappelijke onderzoeksterreinen waar Nederland sterk in is, of inspireren tot veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen

Wat gebeurt er met uw vraag?

Als u heeft aangegeven dat u dit op prijs stelt, krijgt u in de na het indienen regelmatig bericht over het vervolg:

 • De geselecteerde vragen worden ingedeeld in drie trajecten: algemeen wetenschappelijk, uitgesproken economisch of breed maatschappelijk
 • Voor elk traject vindt in juni een conferentie plaats waar de vragen worden bediscussieerd
 • De conferenties vormen het startpunt van een dialoog over de vragen. Ingediende vragen zullen mogelijk gebundeld worden. Deze dialoog loopt door tot in het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober.
 • De stuurgroep van de Kenniscoalitie maakt uiteindelijk een laatste selectie van vragen en groepeert ze binnen een klein aantal thema’s. Eind november 2015 vindt de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda plaats.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over duurzaam wonen, smart homes en langer zelfstandig thuis wonen