SVn: woningaanpassingen voor later vooral gericht op comfort, veiligheid en gemak

Oudere vrouw omarmt man in woonkamer

Van alle ouderen is 87% erg tevreden over hun huidige woning en woonsituatie. 96% is niet van plan te verhuizen. Slechts één op de vijf mensen boven de 70 jaar geeft aan eventueel te verhuizen als de gezondheid dit ‘eist’. Dit constateert het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting op basis van onderzoek naar de wijze waarop oriëntatie naar woningaanpassingen plaatsvindt.

Niet elke woning geschikt om tot op hoge leeftijd in te wonen

We willen graag zo lang mogelijk in de eigen woning en vertrouwde omgeving blijven wonen. 57% van de ondervraagde ouderen vindt zijn woning nu al geschikt om in te blijven wonen. Bijna de helft van de ouderen is bereid om de woning in de toekomst geschikt(er) te maken. Want niet elke woning ís dit nu al. Denk aan gevaarlijke drempels, smalle doorgangen, steile trappen, het ontbreken van houvast in het toilet of een gladde douchevloer.

Financiële situatie

60% van de 50-plussers bezit een eigen huis, 40% woont in een huurhuis. Vanaf 70-plus wordt die verhouding 50/50. Gemiddeld woont een 50-plusser al 21 jaar in hetzelfde huis en dus in een vertrouwde omgeving. De gemiddelde woningwaarde is 264.000 euro met een hypotheek van 110.000 euro. 20% van de ouderen heeft geen hypotheeklasten meer. Deze hypotheekvrije huizen komen vaker voor bij de Babyboomgeneratie.

Recent onderzoek van Bureauvijftig wijst op gemiddeld 138.000 euro spaargeld bij 65-plussers. Ook is 80% van ons vermogen in Nederland in handen van 50-plussers; overigens betekent dit niet dat 80% van alle ouderen vermogend is.

Om woningaanpassingen mét en zonder eigen vermogen mogelijk  te maken, heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de Blijverslening en de Verzilverlening geïntroduceerd.

Jaarlijks ruim 450.000 valincidenten bij 65-plussers

Bijna 20% van de ouderen heeft zijn (koop)woning al aangepast (of laten aanpassen) voor de toekomst. Dat zijn dan vaak (49%) aanpassingen die gericht zijn op gemak, comfort en/of veiligheid. 70% van de doelgroep heeft zich hier nog niet in verdiept.

61% van de ouderen denkt hier niet over na of bereidt zich niet voor op een toekomst met zorg. Terwijl daar best reden voor is. Zo tellen we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 450.000 valincidenten bij 65-plussers. Vaak in of om de woning. Een onschuldige val, die makkelijk voorkomen had kunnen worden.

Online oriëntatie woningaanpassingen

Wat betreft het aanpassen van de woning is het internet met 44% de populairste informatiebron, gevolgd door het ‘overleg met partner of kinderen’(30%) en het Wmo-loket of bellen met de gemeente (27%).

84% van de 50-plussers is dagelijks online actief. Het internet gebruiken ze niet alleen als bron voor informatie, maar ook voor sociale contacten; 73% zit op social media.

Van de groep 65 jaar en ouder is 69% actief op Facebook en 56% van de doelgroep volgt op dit kanaal één of meerdere organisaties. Vooral nieuwsorganisaties en gemeenten zijn populair.

Hoewel oudere zich vaak digitaal oriënteren hebben zij daarna graag – ter bevestiging – telefonisch contact. 67% van de ouderen geeft de voorkeur aan bellen met de klantenservice boven andere manieren van contact.

Vergrijzing zet door

In 2040 is de helft van onze bevolking 50 jaar of ouder en zijn we van 2,7 naar 4,7 miljoen 65-plussers gegroeid. Dit betekent dat maar liefst 26% van alle Nederlanders dan 65 jaar of ouder is. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting onderzocht hoe ouderen zich oriënteren op woningaanpassingen.

Bron: SVn, 2019

Langer zelfstandig thuis wonen in 2019: NUTS voor niets

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt