Wind wordt de goedkoopste elektriciteitsbron

Kind met bloem in de hand en rugzak voor een rij windmolens

Duurzame stroom gaat een nieuwe fase in waarbij de groei gedreven wordt door economische factoren in plaats van stimuleringsbeleid.

New Energy Outlook 2015 bespreekt ontwikkelingen in de energiesector

De kosten van windenergie blijven dalen en zijn uiteindelijk 32% goedkoper in 2040. In 2026 is windenergie wereldwijd de goedkoopste elektriciteitsbron. Wind wordt daarna vrij snel ingehaald door zonne-energie als goedkoopste bron in 2030. De prijs voor zonneprojecten daalt 48% tot 2040.

Dat staat in de New Energy Outlook 2015 (NEO15) van Bloomberg New Energy Finance (BNEF), de jaarlijkse langetermijnprognose over de ontwikkeling van de elektriciteitssector.

Ruim 50% hernieuwbaar

De veranderende kostenplaatjes hebben een verregaand effect op de ontwikkeling van het elektriciteitssysteem. 66% van de investeringen in nieuwe elektriciteitscapaciteit wordt de komende 25 jaar in hernieuwbare bronnen gestoken. Dat leidt ertoe dat de elektriciteitsmix voor 56% uit hernieuwbare bronnen bestaat in 2040, aldus BNEF.

Maar ondanks de toenemende marktgedreven investeringen in duurzame elektriciteit blijft de rol van fossiele bronnen groot. Vooral kolencentrales blijven een belangrijke functie vervullen. In geïndustrialiseerde landen neemt hun aandeel snel af. Maar in opkomende economieën blijven ze belangrijk, vanwege de beschikbaarheid van de grondstof en de lage kosten, voorspelt NEO15.

Stijgende CO2-emissies

Dit heeft tot gevolg dat emissies van de elektriciteitssector met 13% toenemen tussen 2014 en 2040. De piek van emissie-uitstoot wordt pas bereikt in 2029, aldus BNEF.

Michael Liebreich, voorzitter van de adviesraad van BNEF over de prognose: ‘Het laat zien dat we enorme vooruitgang boeken naar een koolstofarm elektriciteitssysteem. Echter, het laat ook zien dat ondanks dat, kolen een grote rol blijven spelen op het gebied van elektriciteit. Emissies blijven hierdoor de volgende 15 jaar stijgen, tenzij er radicale beleidsmaatregelen worden genomen.’

Bron: energieoverheid.nl

Aanmelden nieuwsbrief