Aangepaste woning volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door ingenieur Grootveld

Als vader van twee complex gehandicapte kinderen heeft Ingenieur Grootveld uit Vierpolders veel ervaring met het adviseren en uitvoeren van woningaanpassingen. In 12 concrete stappen neemt hij u mee in Wmo-woningaanpassingen, vanaf de oriëntatie en voorbereiding tot en met de Wmo-procedure en ten slotte de uitvoering. 

Van voorbereiding tot uitvoering, zo laat u Wmo-woningaanpassingen uitvoeren

In de wereld van woningaanpassingen is ingenieur Johan Grootveld een begrip. Op zijn website heeft de ingenieur in 12 stappen voor eens en voor altijd vastgelegd hoe u een ingrijpende woningaanpassing perfect voorbereidt en de juiste keuzes maakt.

Stap 1 – Oriënteer en inventariseer

Probeer vast te stellen wat u wilt. Denk goed na over hoe u uw eigen (woon)toekomst voor u ziet. En die van uw huisgenoten natuurlijk. Ga eens kijken bij lotgenoten hoe zij het hebben aangepakt. Ook beurzen en showrooms helpen u hier goed op weg, omdat u dan meerdere oplossingen met elkaar verbonden ziet. Belangrijk is om in dit stadium nog even te wachten met formele aanvragen, zoals bij de Wmo en Bouwzaken. 

Stap 2 – Bespreek en beargumenteer

Uw wensen kunt u voorleggen aan verschillende deskundigen. Zo is uw ergotherapeut volledig op de hoogte van uw zorgsituatie en kan hij uw eisenprogramma schriftelijk vastleggen, zodat u op zoek kunt naar de ergonomisch beste oplossing. Heeft u te maken met een onzekere toekomstverwachting (zoals handicaps of een veranderende ziektebeeld), ga dan uit van het slechtste scenario. Dat kunt u als moeilijk of confronterend ervaren, maar op de lange termijn bent u goed voorbereid. Denk alvast na over zinnige ergonomische argumenten die uw wensen onderbouwen.

Wmo-aangepaste badkamer met inloopdouche en Handicare wandbeugels

Stap 3 – Schets en schaaf

Niet alleen uw zorgspecialisten helpen u verder. Vraag een bouwkundige of architect met aantoonbare ervaring in handicaps en intensieve thuisverzorging om advies. Op basis van uw eisenprogramma, toekomstverwachting en woonwensen kan hij alle mogelijkheden onderzoeken en op papier zetten als schetsplannen. Zo ziet u hoe de gebruiksruimten, hulpmiddelen en meubilair samenkomen in uw aangepaste woning. Maak in overleg uw keuze en blijf schaven tot u tevreden bent.

Stap 4 – Verdiepen in Wmo

Laat u zich via verschillende kanalen voorlichten over de mogelijkheden en spelregels van de Wmo. Zowel vanuit uw gemeente, ergotherapeut of revalidatiecentrum, als via een deskundige of belangenorganisatie die u er zelf bij betrekt. Zo bouwt u brede kennis op over wat er wel en niet mogelijk is, doordat iedereen andere ervaringen heeft opgedaan. Onderbouw uw ideeën met concrete voorstellen en passende argumenten, maar bedenk ook alvast wat u zelf kunt doen om uw woonsituatie aan te passen. Uw gemeente zal u daar net zo goed naar vragen.

Stap 5 – Keukentafelgesprek

Dit is het moment waarop u het gesprek met uw Wmo-consulent (gemeente) aangaat over uw woonsituatie. Binnen de Wmo is dit keukentafelgesprek een belangrijk moment, laat u daarom deskundig ondersteunen en bereid u goed voor. Bespreek uw mogelijke oplossingen aan de hand van uw eisenprogramma, argumentatie en schetsplannen. De gemeente zal op haar beurt vooral uw eigen verantwoordelijkheid benadrukken. Wees dus bereid tot compromissen.

Keukentafelgesprek, de intake van de wmo

Stap 6 – Voorzieningen vaststellen

De gemeente laat haar eigen deskundigen vaststellen welke ondersteuning u nodig heeft. Als eerste zullen de ‘algemene voorzieningen’ aan bod komen, zoals een verhuizing. Biedt dat geen oplossing voor uw woonsituatie, dan komen de ‘maatwerkvoorzieningen’ in beeld. Daar vallen onder andere de woonaanpassingen onder. Heeft de indicatiesteller uw inbreng tijdig op papier, dan heeft u een grotere kans dat die (deels) wordt meegenomen. Hou er wel rekening mee dat de gemeente niet aan al uw wensen gehoor zal geven.

Stap 7 – Onderzoeksresultaat opvragen

Vraag het onderzoeksresultaat bij de Wmo op en overleg met uw deskundige of het advies aansluit bij uw woonsituatie en behoeften. Doet het dat niet, dan doet u er goed aan om in dit stadium al overeenstemming met de Wmo te zoeken over de knelpunten. Juridisch vormt het Wmo-onderzoek namelijk de basis voor alle gemeentelijke stappen die hierna volgen. De geadviseerde oplossing moet volgens de gemeente betaalbaar zijn en adequaat functioneren. U krijgt nooit meer dan het advies aangeeft, mogelijk wel minder.

Stap 8 – Doe een formele Wmo-aanvraag

Doe altijd een aanvraag, ongeacht het resultaat van gesprek en onderzoek. Pakt dit positief uit, treed dan verder in overleg met de Wmo-vertegenwoordiging in uw woonplaats.

Valt het advies negatief uit, dan kan een formele bezwaarprocedure volgen; zet deze altijd binnen 6 weken in gang.

Stap 9 – Technische tekening en offerte

Wmo vraagt u om meerdere offertes op grond van haar advies. Vraag uw architect een technische tekening en omschrijving wanneer deze ontbreken in het Wmo-advies. Niet elke aannemer/installateur begrijpt alle Wmo-eisen. De gemeente baseert haar bijdrage op de goedkoopste offerte. U kunt met een pgb kiezen voor een andere bouwer of bouwplan, als u de meerkosten zelf draagt.

Technische tekening

Stap 10 – Voldoe aan gemeentelijke eisen

Niet alle woningaanpassingen mag u zomaar doorvoeren. Voor sommige verbouwingen zijn gebonden aan bouweisen en het bestemmingsplan.

Neem ook contact op met uw buren, om te voorkomen dat zij tijdens de uitvoering geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een uit- of opbouw die hun zicht belemmert.

Stap 11 – Bestek en offertes

Vraag uw architect een volwaardige bestektekening voor uw eigen bouwplan. Hiermee vraagt u vrijblijvende offertes en zo nodig vergunningen aan. Bind u zich in dit stadium vooral nog niet aan bouwbedrijven, hou uw handen vrij.

Stap 12 – Keuze aannemer en verbouwing

Op grond van de werktekeningen van uw architect, vraagt u offertes aan bij minimaal 2 aannemers. Kies vervolgens de aannemer uit op grond van diens offerte, referenties en bewezen kwaliteit. Zorg dat alles duidelijk op papier staat voor u akkoord geeft en de aannemer aan de slag gaat.

Controleer tijdens en na afloop van de werkzaamheden of alles naar wens en volgens afspraak wordt uitgevoerd. Betrek uw architect ook bij de eindcontrole.

Laat eventuele geconstateerde gebreken direct herstellen.

Meer informatie

Neem contact op met Ir Grootveld of bezoek Woningaanpassing.info voor meer informatie. Stel Ir Grootveld uw vragen in zijn kosteloze spreekuur.

Thema's

Anderen lazen ook: Wmo overzicht per gemeente

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt