Nieuw beleid Wmo-hulpmiddelen

Wmo hulpmiddel is bijvoorbeeld een rollator

Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn maatwerkvoorzieningen. Ieder mens heeft een andere behoefte. Wat voor de één werkt, kan voor de ander levensgevaarlijk zijn. Gemeenten moeten er dan ook op toezien dat iedere inwoner de juiste voorziening krijgt toegewezen. Daar is nu nieuw beleid voor.

Hulpmiddelen van belang voor zelfredzaamheid

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een lichamelijke aandoening van levensbelang om zelfredzaam te blijven. Gemeenten vergoeden hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel vanuit het Wmo-budget (al dan niet met een eigen Wmo-bijdrage). Bij veel hulpmiddelen is maatwerk vereist. Een hulpmiddel moet namelijk perfect bij de gebruiker passen én hij moet er mee leren omgaan. 

Wmo-hulpmiddelen aanbieden niet altijd vlekkeloos

Helaas verlopen Wmo-aanvragen in de praktijk niet altijd vlekkeloos. Zo zijn er lange wachttijden, terwijl het hulpmiddel moet spoed nodig is. Maar ook het maatwerkelement ontbreekt geregeld, zodat mensen verkeerde hulpmiddelen krijgen toegewezen. En dan verschilt de kwaliteit ook nog per gemeente!

Handreiking inkoop hulpmiddelen: nieuw beleid, minder knelpunten

Dit moet anders, vonden Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Firevaned (branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers) en Ieder(in). Ze schakelden een onderzoeksbureau in en schreven een rapport over de bevindingen. 

Uit het rapport kwam uiteindelijk een nieuwe versie van de handreiking inkoop hulpmiddelen tot stand. Hierin worden alle knelpunten uit het verleden behandeld en suggesties gedaan voor een beter verloop van het regelen van hulpmiddelen. Benieuwd naar de handreiking inkoop hulpmiddelen? Lees hier.

Oplossingen om Wmo-problematiek te voorkomen

Een van de aangedragen oplossingen is dat gemeenten beter onderling moeten communiceren. Dit in het geval van een verhuizing van een inwoner die gebruik maakt van een Wmo-voorziening. Maar ook bij de inkoop van hulpmiddelen. Het moet niet mogelijk zijn dat de ene gemeente hulpmiddelen van slechtere kwaliteit heeft dan een andere gemeente.
 
Een ander aandachtspunt in het rapport is dat er beter naar de indicatie van aanvragen wordt gekeken. Is het een spoedaanvraag? Dan moet de gemeente ook zorgen dat alle betrokken instanties daarvan op de hoogte zijn en daar rekening mee houden. Nu wordt dat vaak niet voldoende gecommuniceerd, waardoor spoedaanvragen onnodig lang duren. 

2% van de mensen gebuikt een hulpmiddel!

Iets meer dan 2 procent van de mensen in Nederland gebruikt een hulpmiddel om zelfredzaam te blijven. 70 procent van de mensen met een hulpmiddel is 65 jaar of ouder. Omdat Nederland snel vergrijst, is de hulpmiddelenzorg dan ook booming business. Zo groeit de hulpmiddelenmarkt per jaar zo'n 5 tot 7 procent. Veel hulpmiddelen worden geregeld via de Wmo. 

Wmo: wat is dat ook alweer?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om mensen te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en blijven participeren in de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Wmo als abonnement per 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de Wmo een abonnement. Dit betekent dat mensen die gebruik maken van één of meerdere Wmo-diensten, een vast bedrag per maand betalen. Dit is maximaal 17,50 euro per maand. 

Lees ook: Wmo: in 2019 eigen bijdrage voor iedereen hetzelfde >>

Wmo: hoe gaat de uitvoering?

Gemeenten moeten zich houden aan de regels uit de Wmo. Ze mogen wel zelf organiseren hoe de hulp en ondersteuning wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de uitvoering van de Wmo per gemeente kan verschillen. Sommige gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket waar burgers zich kunnen melden. Andere gemeenten hebben een sociaal wijkteam waar burgers terecht kunnen met een hulpvraag.

In natura of uit het persoonsgebonden budget

De gemeente heeft de keuze om iemand een maatwerkvoorziening in natura aan te bieden of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van voorzieningen die uit het pgb door de gebruiker zelf worden aangeschaft. 

Wmo-voorzieningen: welke zijn er?

Onder Wmo-voorzieningen vallen algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. 

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben. Hier valt onder:

 • Een boodschappendienst
 • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje)
 • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de persoon zelf worden afgestemd. Je kunt dan denken aan: 

 • Individuele begeleiding
 • Huishoudelijke hulp
 • Aanbouw van de woning
 • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, een inloopdouche i.p.v. een bad, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning
 • Toilet- en badkamer voorzieningen zoals wandgrepen en een douchezitje
 • Dagbesteding
 • Persoonsalarm

Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen zijn er zodat mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen en daardoor weer deelnemen aan de maatschappij. Dit is o.a.:

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi
 • Een aangepaste auto
 • Een scootmobiel
 • Een rolstoel
 • Auto in bruikleen
 • Vergoeding voor vervoer

Hierbij horen ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

 • Vergoeding voor verzekeringen en onderhoud
 • Medische begeleiding bij vervoer
 • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel
 • Een parkeerplaats
 • Een gehandicapten parkeerkaart
Aanpassing in huis? Vraag het onze Thuiscomfort-specialist

Wmo: in 2019 eigen bijdrage voor iedereen hetzelfde

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.