ISDE-subsidie voor warmtepomp in nieuwbouwwoning stopt in 2020

Subsidie voor warmtepompen stopt in 2020

In 2020 is het niet meer mogelijk om ISDE-subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning. Dit heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat recent besloten. 

Niet meer nodig om alternatieven voor aardgas te stimuleren

Het gaat om woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Deze datum is heel bewust gekozen door minister Wiebes, omdat sinds 1 juli 2018 de gasaansluitingsplicht voor nieuwbouw is afgeschaft. Het is dan ook niet meer nodig om bij nieuwbouwwoningen alternatieven voor aardgas te stimuleren. Nieuwe woningen mogen namelijk überhaupt geen gasaansluiting meer bezitten.

Kritiek 

Niet iedereen is blij met het nieuwe besluit van minister Wiebes. De brancheorganisatie BodemenergieNL vreest voor een daling van de toepassing van de grondgebonden warmtepomp. Dit type warmtepomp wordt vooral toegepast in nieuwbouwwoningen. Door het afschaffen van de ISDE-subsidie op warmtepompen in nieuwbouwwoningen, wordt de kans vergroot dat eigenaren eerder kiezen voor een goedkopere warmtepomp, zoals een lucht/water-warmtepomp. Die zijn een stuk minder zuinig en rendabel dan een bodemwarmtepomp. 

Koudemiddelen nog niet buitenspel

Een ander voorstel van minister Wiebes gaat over koudemiddelen in warmtepompen. Veel warmtepompen werken met zogeheten F-gassen. Bij lekkage veroorzaakt dit koudemiddel een sterk broeikaseffect. Er zijn nog weinig alternatieven voor koudemiddelen. Daarom laat Wiebes dit nog niet meewegen bij de ISDE-toekenning. “Een aanscherping van de ISDE op dit punt zou er toe kunnen leiden dat het overgrote deel van de beschikbare warmtepompen niet meer voor subsidie in aanmerking komen”, volgens de minister.

Wiebes houdt wel de mogelijkheid open dat de subsidiehoogte in de toekomst kan variëren op basis van het gekozen koudemiddel. Daarnaast wil minister Wiebes samen met organisaties uit de branche in kaart brengen hoe koudemiddellekkages voorkomen kunnen worden.

Pelletkachels en biomassaketels ook niet meer vergoed

Warmtepompen in nieuwbouwwoningen vallen dus vanaf 2020 buiten de boot voor ISDE-subsidie. Maar ook pelletkachels en biomassaketels worden niet meer vergoed. Dit heeft te maken met het feit dat het positieve effect van deze ketels en kachels kleiner is dan het negatieve effect. Ondanks dat ze minder CO2 uitstoten dan een gewone cv-ketel, wordt er alsnog fijnstof, koolmonoxide en stikstof uitgestoten. 

Wél subsidie voor isoleren 

Maar, de ISDE-regeling wordt niet alleen maar uitgekleed. Er tegenover staat dat vanaf 2021 woningeigenaren en VvE's subsidie kunnen aanvragen voor het isoleren van hun woningen. Tot 2021 kun je subsidie voor isolatie aanvragen bij de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Dit potje is volgens Wiebes sowieso nog vol tot eind 2020. 

Warmtepomp-installateur nodig? Vind ze in jouw eigen regio!

Warmtepomp installeren: doen of niet?
Terugleversubsidie voor zonnepanelen in 2021

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.