Terugleversubsidie voor zonnepanelen vanaf 2023: dit moet je weten!

Salderingsregeling wordt vervangen door terugleversubsidie in 2020

De salderingsregeling stopt vanaf 2023. En 2023? Dat is sneller dan je denkt. Eigenaren van zonnepanelen kunnen tot volgend jaar opgewekte stroom die ze niet gebruiken terugleveren aan het elektriciteitsnet. Over twee jaar wordt de salderingsregeling vervangen door de terugleversubsidie. Wat betekent dat?

Vanaf 2023 wordt de terugleversubsidie ingevoerd en de salderingsregeling afgebouwd. Dit heeft minister Wiebes van Economische Zaken geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. 

Salderen: hoe werkt dat?

Salderen werkt als volgt: je wekt stroom op met de zonnepanelen op je dak. Soms wek je meer op dat je verbruikt. Deze stroom lever je dan terug aan het elektriciteitsnet. Heb je een oude meter? Dan loopt deze terug. Bij nieuwe (slimme) meters worden de teruggeleverde én verbruikte stroom apart geregistreerd. Op de energierekening zie je dat de teruggeleverde stroom wordt afgetrokken van de verbruikte stroom. 

Stroom wordt voor meer dan de helft gesubsidieerd

Stel: je verbruikt zo'n 4.000 KWh stroom. Je levert 1.000 KWh terug aan het elektriciteitsnet. Dan betaal je maar 3.000 KWh aan stroom. Salderen is heel gunstig omdat de geleverde én verbruikte stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief. Inclusief belastingen! Als de stroomprijs bijvoorbeeld 20 cent per KWh kost. Dan is ongeveer 6 cent daarvan de kale energieprijs. Maar 10 cent daar bovenop is energiebelasting en 4 cent is btw. 

Met de salderingsregeling krijg je dus de volle 20 cent per KWh aan stroom vergoed. Dat betekent eigenlijk dat je stroom voor meer dan de helft wordt gesubsidieerd. 

Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, besloot het kabinet dat de subsidie op teruggeleverde stroom ook teruggeschroefd moest worden. De salderingsregeling wordt daarom vervangen voor een terugleversubsidie. Deze is ook gunstig, maar wel wat vrijblijvender. 

Terugleversubsidie: hoe werkt dat?

Wanneer je zelf opgewekte stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt de vergoeding gesplitst. Je krijgt van je energieleverancier de kale stroomprijs terug (bijvoorbeeld 6 cent per KWh). De overheid betaalt je een terugleversubsidie. Deze subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en vervangt het huidige voordeel (de 14 cent uit het voorbeeld hierboven). 

Overheid is flexibeler met subsidie

De terugleversubsidie moet wel hoog genoeg zijn om de investering in zonnepanelen binnen 7 jaar terug te verdienen. Maar, de overheid kan wel meebewegen met de prijzen van zonnepanelen. Daalt de prijs van zonnepanelen? Dan kan de overheid ook de subsidie verlagen.

Energiebelasting en btw losgekoppeld van subsidie

Een ander punt van de terugleversubsidie is dat de koppeling met de energiebelasting en de btw erbuiten blijft. Nu is het zo dat als de energiebelasting stijgt, het voordeel van terugleveren aan het elektriciteitsnet heel groot is. 

Terugleversubsidie aanvragen

Terugleversubsidie kun je aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De uitbetaling van de subsidie wordt geregeld met de energieleverancier. Dit zie je terug op de energienota. 

Stroom opslaan in een accu

Naast terugleveren, kun je ook de opgewekte stroom opslaan in een accu of batterij. Je hoeft dan niets terug te leveren en gebruikt je opgeslagen stroom op een later moment. Over het opslaan van je eigen opgewekte stroom betaal je geen energiebelasting.

Slimme meter binnenkort verplicht?

Niet iedereen heeft nog een slimme meter. Veel mensen, en ook eigenaren van zonnepanelen, hebben nog een oude meter met een terugloopwieltje. Deze meter moet vervangen worden voordat de terugleversubsidie ingaat. Dit is noodzakelijk volgens minister Wiebes, omdat een digitale meter precies kan aflezen wat er terug wordt geleverd en wat er wordt verbruikt. Wiebes moet nog onderzoeken hoe hij een digitale meter kan voorschrijven. 

Sommige mensen willen geen slimme meter in verband met hun recht op privacy. Dit neemt hij dan ook mee in zijn nadere uitwerking van het plan, schrijft hij in zijn brief. 

Meer weten over zonnepanelen? Vraag het onze experts

Wat is een slimme energiemeter en wat levert deze mij op?

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.