Dossiers van de Wmo en Zvw in hangmappen

Uw huis toekomstbestendig maken? Bezwaar maken tegen beslissingen in het kader van Wmo of Zorgverzekeringswet? Of een keukentafelgesprek voorbereiden? Janneke Wijma van Home & Health Service helpt erbij. 

Bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van Wmo en Zvw

Honderdduizend euro, da’s een fors bedrag…

Janneke Wijma: “Als je al mijn gewonnen procedures optelt, kom je daarop uit. Het begint bij bedragen vanaf 500 euro en loopt op tot 25.000 euro, 95% is succesvol verlopen. Procedures waarin ik mensen ondersteun, kunnen bijvoorbeeld gaan over een hulpmiddel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Of een Wmo-voorziening zoals een woningaanpassing die mensen ten onrechte zelf moeten betalen. Maar het kan ook een operatieve ingreep betreffen die de zorgverzekeraar niet doelmatig bewezen vindt. Of soms een operatie die, vanwege wachtlijsten in Nederland, in het buitenland is uitgevoerd maar niet erkend wordt of door communicatieproblemen op een verkeerde Diagnose Behandel Combinatie geboekt is. Hierdoor wordt dan geen of een te lage vergoeding uitgekeerd.”

Daar heb je toch advocaten voor? Of een rechtsbijstandsverzekering?

Janneke Wijma: “Advocaten zijn vaak duur en de rechtsbijstand heeft in mijn ogen nog onvoldoende kennis van de zorg om succesvol te zijn. Ik ben werkzaam geweest als zorgmakelaar, in de makelaardij en bij een uitzendbureau gericht op de bouw. Op die manier ken ik alle aspecten van mijn huidige vak uit de praktijk en is troubleshooting een van mijn kwaliteiten geworden. Bovendien hanteer ik een schappelijk tarief. Voor een standaard bezwaarschrift reken ik, afhankelijk van de case, ongeveer 2 uur werk, dat komt neer op 52,50 euro per uur.”

Hebt u een tip voor mensen die een Wmo-procedure starten?

Janneke Wijma: “Stel u niet te sterk of te hard op. Dan bestaat de kans dat de gemeente uw situatie te rooskleurig inschat of dat de Wmo-consulent van uw gemeente de barricaden betrekt. Maar overdrijf uw situatie ook niet. Want als de gemeente daar doorheen prikt, bent u verder van huis. Een andere tip die ik mensen geef met wie ik al samenwerk: laat een ander meeluisteren en meekijken alvorens iets te ondertekenen en teken vooral niets waar u het niet mee eens bent!”

U voert ook woningaanpassingen door?

Janneke Wijma: “Jazeker! Ik adviseer en help mensen met het toekomstbestendig maken van hun huis. Ik ga naar de cliënt toe en inventariseer de problemen die men thuis ervaart. Dan bied ik oplossingen van kleine slimme veranderingen tot constructieve woningaanpassingen. Ik ben ook partner van Thuiscomfort, waardoor ik mijn cliënten optimaal van dienst kan zijn op het gebied van wooncomfort, veiligheid en aangepast wonen.

Sommige cliënten zien zelf de noodzaak in en kunnen met eigen geld een aanpassing financieren, bij anderen komt tijdens het gesprek veel aan het licht en help ik met de weg naar het Wmo-loket of andere instantie, van de aanvraag tot en met een eventuele bezwaarprocedure.

Mensen bellen zelf of hun kinderen doen dat. Maar ik ben ook wel eens gebeld door iemand die zijn buurman in de problemen zag raken. Hij was de enige die nog contact met hem had en hij wilde met mijn hulp zijn buurman helpen."

Langs gaan of telefonisch

Janneke Wijma: "Bij woningaanpassingen en Wmo-cases ga ik altijd langs bij mensen thuis. Bezwaarprocedures in het kader van de Zorgverzekeringswet kunnen zowel telefonisch als schriftelijk afgehandeld worden. Een overzicht op maat van wat er allemaal in huis aangepast kan worden, tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding en waar het product verkrijgbaar is, lever ik al voor 35 euro na een vrijblijvend gesprek bij de cliënt thuis. Daarna kan ik desgewenst verder helpen de aanpassing te realiseren."

5029

Ook gebruikmaken van de diensten van Home & Health Service? Neem contact op.

Keukentafelgesprek, intake van de Wmo