Senior heeft via iPad of smartphone contact met de verpleegkundige.

E-health en zorgverbetering, ze staan hoog op het lijstje bij minister Schippers. Met name beeldschermzorg helpt u gemakkelijker contact leggen met uw zorgverlener. Handig, zegt u? Als u langer thuis wilt wonen helpt huisautomatisering u nog veel verder.  

Domotica neemt zorgtaken uit handen

Zorgverlener via beeldscherm

Een belangrijke doelstelling ligt voor de minister in beeldschermzorg. Zo schrijft ze in 2014 in haar Kamerbrief: “Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om - desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. [...] Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.” Makkelijk contact onderhouden via een beeldscherm zorgt ervoor dat u niet meer voor de kleinste dingen op weg hoeft. Bijvoorbeeld het bespreken van testuitslagen kan dus vanuit uw comfortabele stoel. Niet alleen erg prettig voor de agenda, maar ook voor de zorgkosten.

Handig, maar ook relevant?

Beeldschermzorg maakt het u dus gemakkelijker communiceren. Maar, zoals FMT terecht opmerkt: “Handig, maar domotica wordt pas echt relevant als deze het mogelijk maakt om langer een zelfstandig leven te kunnen leiden.” Door bijvoorbeeld automatische badvulling op de juiste temperatuur hoeft u minder snel hulp in te schakelen om bepaalde taken in en rondom het huis gedaan te krijgen.  

Wat de senior wil

De politiek heeft de zorg op haar agenda gezet. Hoe zit het met de vraag vanuit de senioren? Uit recente onderzoeken weten we dat 65-plussers enthousiast zijn over domotica en hoeveel werk het uit handen neemt. Het leven wordt zo comfortabeler en het contact met de zorgverlener neemt af, maar de behoefte aan menselijk contact blijft. Dat is ook een grote reden waarom de gezelschapsrobot nog niet zo populair is.

Tablet vormt de sleutel

Domotica is dus welkom in huis, maar voor goed gebruik van huisautomatisering is een apparaat nodig waarop alle systemen gekoppeld zijn. Doorgaans is dat een tablet, want we zien dat ruim een kwart van de 75-plussers een tablet heeft. De smartphone is minder gewild, met 13%. Automatisering voor thuis begint dus met een tablet.