Cv monteur aan het werk

Na jarenlang lobbywerk van onder andere koepelorganisatie Uneto-VNI wordt de installatie en het onderhoud van cv-ketels aan regels gebonden. Vanaf 2019 mogen uitsluitend erkende installatiebedrijven met vakbekwame monteurs dit specialistische werk uitvoeren. De veiligheid van woningbezitters kan met deze maatregel in de toekomst sterk toenemen. 

Update september 2019: de certificeringsregeling gaat in per 1 januari 2021

Koolmonoxide- en brandgevaar

De belangrijkste reden om over te gaan tot de maatregel, is het gevaar van koolmonoxide. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) noemde dit gas vorig jaar ‘een onderschat en onbegrepen gevaar’. Jaarlijks belanden in Nederland tussen de 200-400 mensen op de Eerste Hulp met koolmonoxidevergiftiging. Daarvan overlijden er circa 10.

Volgens de OvV is het gros van deze ongevallen veroorzaakt door handelen (of het nalaten ervan) van de installateur. Ook geeft zij aan dat bij CO-vergiftiging vaak wordt gedacht aan een ouderwets probleem, dat alleen voorkomt bij open verbrandingstoestellen, onvoldoende ventilatie of slecht onderhoud van het verbrandingstoestel.    

Een ander gevaar van niet-professioneel of ondeskundig aangelegde cv-systemen is woningbrand.

Overige redenen verplichte erkenning cv-installateur

Bij de afweging tot het overgaan op wetgeving rondom professionele cv-installatie en –onderhoud spelen nog andere aspecten een rol:

  • De werkzaamheden zijn deels vooraf in te schatten, maar moeten deels ook ter plaatse worden ingeschat door een kundig beroepsbeoefenaar
  • Het is voor de klant lastig vooraf in te schatten of de installateur vakbekwaam is, reviews beperken zich vaak tot vriendelijkheid, klantgerichtheid en prijs
  • Het is voor de klant lastig te controleren of hij de gevraagde handelingen en resultaten heeft gekregen
  • Achteraf is het lastig om de installateur juridisch aansprakelijk te stellen
  • De gevolgen van ondeskundige installatie van cv-ketels beperkt zich niet tot de woning van de klant, maar raakt ook buren en omwonenden
  • De gevolgen van een ongeval met koolmonoxide kunnen langdurig zijn en zelfs leiden tot overlijden

Verplicht vanaf 2019…

Het inschakelen van een erkend installateur voor cv-installatie en -onderhoud is vanaf 1 januari 2019 verplicht. Ook buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer mogen alleen nog door erkende bedrijven worden aangelegd. Wie hier niet aan voldoet, kan een boete krijgen. Installatiebedrijven die zich niet aan de regels houden, lopen het risico dat ze geen cv-ketels meer mogen installeren.

De tijd tot 2019 heeft de markt volgens minister Blok van Wonen nodig om de scholing van voldoende monteurs bij erkende installatiebedrijven op orde te krijgen.

…maar nu al verstandig!

Hoewel de wet en het bijbehorende register pas in 2019 officieel in werking treedt, is het natuurlijk nu wel al verstandig om voor de installatie en het onderhoud van cv-ketels een erkend installateur in te schakelen. De Thuiscomfort-partners die zijn aangesloten bij KvIN en Sterkin bieden u momenteel de beste garanties op vakwerk in cv-installatie.

In februari 2017 gaat een publiekscampagne van start, om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxide en het nut van koolmonoxidemelders.

Zoek een vakspecialist

Update september 2019

Voor werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties is vanaf 1 januari 2021 een certificaat verplicht. De BRL 6000-25 regeling maakt deel uit van het nieuwe Bouwbesluit dat naar verwachting ingaat in 2020. Installateurs hebben vervolgens nog een jaar de tijd om hun certificaat te halen. Lees meer >

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt