Installatiebranche bepleit strengere regels uitstoot koolmonoxide door cv-ketels

Gele en blauwe vlam botsen

Koolmonoxidevergiftiging maakt jaarlijks tientallen dodelijke slachtoffers, zo blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad. 46% van de gevallen wordt veroorzaakt door cv-installaties, het merendeel hiervan is modern en goed onderhouden. Hoe kan dit en wat is eraan te doen?

Niet alleen oude geisers vormen oorzaak koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide wordt van oudsher gezien als een gevaar van slecht functionerende en slecht onderhouden geisers en kachels. Dit beeld moet nu dus worden bijgesteld. Ook moderne apparatuur die op professionele wijze is aangelegd kan voor gevaar zorgen.

Als oorzaken van koolmonoxidevergiftiging zijn onder andere bekend:

 • Bochtige of verstopte rookkanalen verstoren de afvoer van giftige gassen
 • Onderdruk in een ruimte zuigt de gassen terug in huis
 • Ondeskundige montage
 • Verkeerde afstelling van het verbrandingsapparaat veroorzaakt een onvolledige verbranding (de vlam moet blauw zijn, niet oranje)
 • Kapotte aansluitingen van het verbrandingsapparaat op de afvoer
 • Fabricagefouten, defecten, corrosie in het apparaat
 • Afwezigheid van ventilatieroosters bij een open verbrandingstoestel

UNETO-VNI treft maatregelen

Wie een nieuwe cv-ketel laat plaatsen en onderhouden door een kwaliteitsinstallateur, mag er blind vanuit gaan dat koolmonoxide geen gevaar vormt. Toch ligt dit in de praktijk anders, zo blijkt. Wat is hier aan de hand? Branchevereniging van installatiebedrijven is UNETO-VNI. Via haar website geeft zij aan maatregelen te zullen treffen, naar aanleiding van het rapport. De vereniging bepleit al langer een APK en opleveringskeuringen voor cv-installaties. In lijn hiermee zal zij minister Blok van Wonen en Rijksdienst oproepen om te komen tot een zwaardere, uniforme erkenningsregeling van installateurs. Met name de vakbekwaamheidseisen en toezicht op de naleving moeten beter geregeld worden, aldus UNETO-VNI, die vervolgens benadrukt dat het overgrote deel van de installateurs jaarlijks miljoenen cv-ketels en geisers in onderhoud hebben en goed, verantwoord en veilig werk afleveren. UNETO-VNI vindt met de Onderzoeksraad dat cv-ketels failsafe en foolproof moeten zijn.

Wat kunt u zelf doen

Laat een cv-ketel of geiser periodiek onderhouden door een UNETO-VNI-installateur of door een installateur met het keurmerk OK CV. Volg de voorschriften van de fabrikant wat betreft de onderhoudsfrequentie. Zorg ervoor dat ook een nieuw toestel door een erkende UNETO-VNI installateur wordt geïnstalleerd en vraag om een opleveringsrapport van de installatie. Dit zou in principe voldoende moeten zijn om het gevaar van koolmonoxidevergiftiging een halt toe te roepen. De resultaten van het onderzoek wijzen echter uit dat u als consument nog een stap verder kunt of zelfs móet gaan; dit in afwachting van nieuwe kwaliteitseisen vanuit de installatiebranche.

 • Vraag of de monteur de aanbeveling van UNETO-VNI hanteert voor veilige werking en goed onderhoud van de cv-ketel
 • Vraag na of het installatiebedrijf beschikt over een erkenning gastechnisch installateur of een erkenning onderhoud gastoestellen
 • Sleutel nooit zelf aan uw verbrandingsapparaat
 • Laat koolmonoxidemelders plaatsen bij de ketel en in bijvoorbeeld uw slaapkamer
 • Laat het rookkanaal regelmatig controleren
 • Schaf bij vervanging van een cv-toestel altijd een nieuwe rookgasafvoer aan. Laat u niet verleiden tot de laagste prijs bij installateurs die een aanbieding doen zonder vervanging van de rookgasafvoer
 • Voelt u zich licht in het hoofd of ervaart u hoofdpijn in de buurt van een verbrandingstoestel? Zet dan direct ramen open en schakel de brandweer in.

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt