Seniore man omhelst zijn vrouw

Uw buurman, van wie zijn woning nét in een andere gemeente valt, betaalt 500 euro minder aan zorgkosten. Bespottelijk? Nee, dit klopt echt. U betaalt soms honderden euro’s meer dan iemand in een naburige gemeente. 

Honderden euro's verschil in zorgkosten, woonlasten en motorrijtuigenbelasting

Niet alleen uw zorgkosten hangen sterk af van waar u woont, maar ook uw woonlasten en motorrijtuigenbelasting. De verschillen tussen de maximale eigen bijdrage lopen op tot honderden euro's per jaar, blijkt uit onderzoek van vijf seniorenorganisaties. Twaalf gemeenten verspreid door het land zijn met elkaar vergeleken in het onderzoek. Naast de verschillen in bijdrage voor thuiszorg – die opliepen tot 500 euro – is ook gekeken naar de waterschapslasten, gemeentelijke woonkosten en motorrijtuigenbelasting. Hier liep het verschil per gemeente op tot meer dan 300 euro per jaar. 

Eigen bijdrage zorg minder dan in 2016

Gelukkig zijn Nederlanders dit jaar minder kwijt aan zorgbijdragen dan vorig jaar. Uit het onderzoek van onder andere seniorenbond KBO-PCOB blijkt dat de maximale bijdrage van de Wmo voor de hoogste inkomens daalde met ruim veertig procent, tot ongeveer 2500 euro per jaar. Voor de lagere inkomens daalde de eigen bijdrage met 17 procent tot maximaal 600 euro per jaar. 

'Gemeentelijke verschillen komen niet aan bod in koopkrachtcijfers Prinsjesdag'

Het demissionair kabinet presenteert morgen de koopkrachtcijfers op Prinsjesdag. Manon VanderKaa, directeur van ouderenbond KBO-PCOB, vindt dat het kabinet te weinig rekening houdt met lokale lasten. Zij stelt dat de grote gemeentelijke verschillen zelfs niet of nauwelijks aan bod komen. Juist die grote verschillen zijn van invloed op de koopkracht van hulpbehoevende ouderen, vindt VanderKaa. Gepensioneerden profiteren sowieso minder van economische groei en hun koopkracht stijgt minder snel dan andere inkomensgroepen. 

Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die sinds 2007 bestaat en wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland. Het doel van de regeling is ervoor zorgen dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en deel uitmaken van de samenleving.

Sinds 2015 hebben gemeenten, als gevolg van de decentralisatie van de zorg, meer verantwoordelijkheid gekregen. Sindsdien betalen burgers een eigen bijdrage voor het ontvangen van huishoudelijke hulp, maaltijden, woningaanpassingen en hulpmiddelen zoals een rollator. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen, leeftijd, vermogen en zorgpakket van de bewoner.

De maximale eigen bijdrage voor thuishulp is in Amsterdam het laagst. Ook in Almere en Heerlen ligt het bedrag lager dan in de andere onderzochte gemeenten.

Lees meer over dit onderwerp op onze Facebookpagina

Thema's

Een Wmo-aangepaste woning in 12 stappen volgens Ingenieur Grootveld

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief