Solar Solutions 2017 toont groeiende interesse in zonne-energie

zon-in-hand-vangen

Duurzame oplossingen mogen zich verheugen in een toenemende vraag van professionals en consumenten. Dat is te merken op Solar Solutions International 2017, de grootste solar vakbeurs van de Benelux. Het is erg druk op de beursvloer.

Duurzame energievoorziening in Nederland

Twee dagen lang worden in de Expo Haarlemmermeer noviteiten getoond op het gebied van duurzame energievoorziening. Een greep uit de getoonde oplossingen:

Bevestigingssystemen op schuine en platte daken

Geen dak is hetzelfde, de keuze in bevestigingssystemen groeit navenant.

Dakbevestigingssysteem

Dakbevestigingssysteem voor zonnepanelen

Elektrische opslag

We zijn steeds beter in staat opgewekte elektriciteit uit PV-panelen op te slaan, voor gebruik op een later moment.

Indakoplossingen

Zonnepanelen die in het dak verwerkt zijn, ogen fraaier dan standaard zonnepanelen die óp het dak liggen.

Investeringsaftrek

Subsidie vanuit de overheid maakt investeren in duurzame oplossingen extra aantrekkelijk.

Nul-op-de-meter

Het ultieme doel van duurzaam bouwen is een woning die volledig zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Maar is dit ook haalbaar en kostendekkend?

Nul-op-de-energiemeter

Nul-op-de-meter (NOM)

Omvormers

Een omvormer voor zonnepanelen zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkstroom door de zonnepanelen wordt omgezet in bruikbare wisselstroom voor uw huishouden.

Salderingsregeling

De stroom die uw PV-panelen opwekken wordt deels in uw eigen huishouden verbruikt. Voor het overige deel, dat u teruglevert aan het elektriciteitsnet, geldt zeker nog tot 2020 de financieel voordelige salderingsregeling.

Warmtepompen

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de aarde, grond- of oppervlaktewater of de buitenlucht en gebruikt deze warmte voor het verwarmen van uw woning.

Warmteterugwinning

Dit is een methode voor hergebruik van warmte uit afvoerlucht en afvoerwater.

Zonnepanelen

Photovoltaïsche of: PV-systemen leveren steeds meer rendement op en zijn om die reden in toenemende mate interessant voor toepassing op daken.

zonnepaneel

Zonnepaneel

Het bezoekende publiek bestaat uit een mix van professionals en geïnteresseerde consumenten – die op zoek zijn naar mogelijkheden hun eigen woning te verduurzamen.

Nationaal Solar Trendrapport 2017

Tijdens Solar Solutions 2017 is het Nationaal Solar Trendrapport 2017 gelanceerd. Dit document – met bijdragen van onder anderen Henk kamp en Ed Nijpels – is gratis te downloaden en zet de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie op een rij.

Zo bracht 2016 volgens het rapport onder andere:

  • Een groei ten opzichte van 2015 voor de zonne-energiesector
  • Verlaging van de Minimum Import Price (MIP) voor zonnepanelen vanuit China
  • Oplevering van het grootste zonnestroom project van Nederland met 30MWp

Voor 2017 verwachten de opstellers van het rapport:

  • De voorspellingen voor zonne-energie blijven gunstig
  • De discussie over een verplichte opleveringskeuring van zonnestroominstallaties gaat voort

U kunt het rapport hier downloaden.

Download Solar trendrapport 2017

Trias Energetica in 3 energiebesparende stappen

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt