Trias Energetica

In drie concrete stappen uw huis energiezuinig maken? Vanuit die duurzame gedachte ontwikkelde de Technische Universiteit Delft het concept Trias Energetica. Huizenbezitters die de drie basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen in de praktijk brengen, kunnen daar flink hun voordeel mee doen.    

Alleen al met stap 1 bespaart u fors op uw energieverbruik

Inmiddels hebben we in Nedeland al zoveel ervaring opgedaan met integrale ontwerptechnieken dat u met de (bouwkundige) maatregelen in stap 1 al fors op energie bespaart. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Trias Energetica, stap 1: gebruik zo min mogelijk energie

Dit is de eerste en meest economische stap. Door energie te besparen valt er direct heel wat te winnen. Immers: “De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt”.

Om energie te besparen, richt de Trias Energetica zich onder andere op:

  • Isoleren
  • Elektriciteit besparen
  • Zuiniger transport
  • Passief bouwen (heel energiezuinig bouwen) 
Nul-op-de-meter

Trias Energetica, stap 2: gebruik duurzame energie, zoals zonne- of windenergie

Het energieverbruik dat overblijft en waarop u niet verder bespaart, moet volgens de Trias Energetica zoveel mogelijk duurzaam opgewekt worden – het liefst natuurlijk helemaal.

Als hierbij niet eerst de 1e stap van de Trias Energetica is uitgevoerd (energiebesparen), dan is het lastiger om dit doel te halen. Vandaar de gewenste synergie tussen deze twee stappen.

Voorbeelden van duurzame opwekkers zijn:

Het duurzaam opwekken van elektriciteit door middel van:

  • zonnepanelen
  • windmolens
  • waterkracht

Denk hierbij ook aan het duurzaam opwekken van warmte met bijvoorbeeld een:

  • zonneboiler
  • biomassa
  • warmtepomp (gevoed met duurzaam opgewekte elektriciteit)

Denk daarnaast aan duurzaam transport (trein of elektrische auto op groene stroom) en duurzame productie van geconsumeerde goederen.

Daken met zonnepanelen

Trias Energetica, stap 3: gebruik energie van bronnen die opraken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk

Het mogelijke restverbruik dat na de eerste twee stappen overblijft, kunt u invullen met energie uit energiebronnen die opraken, zoals aardolie, aardgas en kolen. Kies hierbij de minst belastende mogelijkheid. Zo is de CO2 uitstoot van elektriciteitscentrales op aardgas gemiddeld genomen veel lager dan die van centrales die met kolen gestookt worden. Stap drie is eigenlijk een stap die we in een ideale wereld compleet willen vermijden door het correct uitvoeren van stap één en stap twee. In de toekomst vervalt deze stap van de Trias Energetica daarom ook – zo is de verwachting van de onderzoekers van de Technische Universiteit Delft.

Energietransitie

Trias Energetica in de praktijk

Wanneer u Trias Energetica toepast, slaat u twee vliegen in een klap: een zo duurzaam mogelijke energievoorziening die gelijk kosteneffectief is. U neemt energiezuinige maatregelen en gebruikt zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen. En minder energie betekent ook geld besparen. Daarnaast zijn onze fossiele brandstoffen over een aantal jaar op en moet Nederland zijn klimaatdoelstelling halen. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw in ons land al energieneutraal zijn. Helpt u mee? 

Trias Energetica is een prachtig, veelbelovend, maar vooral ook theoretisch model. De Thuiscomfort-specialist bij u in de buurt helpt u graga de voordelen ervan in de praktijk te brengen. Voor meer informatie en een offerte, neem contact op

Zoek een installateur bij u in de buurt

Subsidie voor duurzame energie?

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief