Tuintegeltax tegen wateroverlast?

Plassen in de betegelde tuin

Een Brabantse gemeente overweegt de invoering van een tuintegeltax. Doordat voor- en achtertuinen steeds vaker betegeld worden, kan regenwater onvoldoende in de bodem infiltreren. Met mogelijke wateroverlast tot gevolg. 

Een goed idee, zo’n tuintegeltax

Voor het idee van een tuintegeltax is veel te zeggen. Door bewoners bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid, neemt de druk op de gemeenschappelijke hemelwaterafvoer af. Hierdoor lopen de riolen niet meer over bij de eerste de beste plensbui en wordt ook het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsnet minder kostbaar. Dit geld moet de burger uiteindelijk zelf ook opbrengen.

Bovendien vergroot meer groen de leefbaarheid in wijken. Een voortuin met bloemen en een gazon oogt veel gezonder en vriendelijker dan een veredelde parkeerplaats.

Een slecht idee, zo’n tuintegeltax

De uitvoerbaarheid van een tuintegeltax is twijfelachtig. De gemeente heeft al aangegeven geen inspecteurs langs de huizen te sturen om tuintegels te tellen. Op basis van luchtfoto’s wordt de tuintegeltax vastgesteld. Deze methode is technisch echter nog niet op orde. Hierdoor neemt de kans op een enorme stroom aan klachten en bezwaren toe en de vraag is of het voordeel van de extra gemeentebelastingen hiertegen opweegt. 

Naar de tuin van het online demohuis

Hemelwater niet langer op het riool lozen?

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief