Mevrouw met een looprek in de woonkamer

Wie in het verleden intensieve zorg nodig had, werd vrijwel zonder uitzondering doorverwezen naar een bejaarden-, revalidatie- of verpleegtehuis. Tegenwoordig ziet de wereld er anders uit. Nieuwe vormen van zorg worden ontwikkeld, waarbij (delen van) zorg en ondersteuning in de thuissituatie worden aangeboden. 

Intramuraal wordt extramuraal met het Volledig Pakket Thuis

Wie komen er in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis?

Voor het Volledig Pakket Thuis (VPT) dient u te beschikken over een ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket). Uw zorgprofiel geeft daarbij aan dat er behoefte is aan permanent toezicht en 24 uur zorg per dag. 

Is dit het geval, dan wordt het VPT alleen toegewezen met instemming van zorgaanbieder én cliënt. Een VPT-aanvraag kan dus worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aanbieder vindt dat verantwoorde zorg in dit geval in uw thuissituatie niet mogelijk is.

Inhoud Volledig Pakket Thuis: intramuraal wordt extramuraal

De volledige verzorging die iemand in een instelling ontvangt (intramuraal), wordt ook geboden via het Volledig Pakket Thuis (extramuraal):

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Behandeling volgens Wet Langdurige Zorg
 • Vervoer naar behandeling of dagbesteding
 • Maaltijden
 • Hulp bij het huishouden
 • Mantelzorgopvang

Buiten het VPT vallen medische behandelingen, kosten verbonden aan uw woning (huur/hypotheek/gas/licht/elektra/etc.) en bijvoorbeeld de kosten van alarmeringsapparatuur. Eventueel kan dit vanuit uw zorgverzekering gefinancierd worden.

Ook wordt er bij het Volledig Pakket Thuis een groter beroep gedaan op mantelzorgers dan het geval is bij behandeling in een instelling.

Andere vormen van zorg binnen de Wet Langdurige Zorg

Naast het Volledig Pakket Thuis onderscheidt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) drie andere leveringsvormen:

Verblijf (in een instelling)

Beschikt u over een zogenaamde verblijfsindicatie? Dit geeft u het recht om in een zorginstelling te wonen, met zorg zoals beschreven in uw zorgzwaartepakket (ZZP).

Voorbeelden van instellingen zijn:

 • Verpleeginrichting
 • Instelling voor gehandicapten
 • Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW)
 • Instelling voor revalidatie
 • Psychiatrisch ziekenhuis
 • Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) regelt u uw zorg. U kiest zelf een zorgverlener en sluit met deze partij een overeenkomst af. Uiteraard moet de geleverde zorgkwaliteit wel van goede kwaliteit zijn en moet de zorg bij u thuis geleverd worden.

Facturen voor uitvoering van zorgtaken worden door de Sociale Verzekeringsbank rechtstreeks aan de zorgverlener betaald. Er wordt met een PGB geen geld op uw rekening overgemaakt.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met het Modulair Pakket Thuis kan een deel van de zorg thuis worden aangeboden. De zorg wordt dus als het ware ‘modulair’ opgebouwd. MPT kan gecombineerd worden met een Persoonsgebonden Budget. Hierdoor kunt u de ene module inkopen bij aanbieder A en de andere module bij aanbieder B. Met het Volledig Pakket Thuis is dit niet het geval; hierbij kan zorg uitsluitend bij één aanbieder worden ingekocht.

(Bron)

 

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt