2019: hoe duurzaam gaan we wonen?

2019: hoe duurzaam gaan we wonen?

We denderen met een sneltreinvaart op het jaar 2019 af. Dit wordt net als 2018 een veelbewogen jaar op het gebied van duurzaamheid. Nieuwbouwwoningen mogen niet meer gebouwd worden met een gasaansluiting, waterstof is volop in ontwikkeling en gemeenten moeten de energietransitie regisseren. Wat staat ons in 2019 te wachten? 

Van gas los: zelf aan de slag of wachten op de gemeente?

Niet in 2019, maar in 2023 móét de gaskraan dicht. Om mensen te ontmoedigen gas te blijven gebruiken, gaat de belasting op aardgas omhoog. 2019 is het laatste jaar waarin dit nog niet gebeurt. Dit wordt dan ook hét jaar om te bedenken wat voor stappen u kunt of wilt nemen. 

In vijf dagen een woning volledig aardgasvrij maken

Natuurlijk kunt u dit niet alleen. Onderzoeksinstituut TNO is daarom hard aan het werk om duurzame alternatieven voor aardgas te vinden. TNO zoekt samen met wetenschappers, de overheid en bedrijven naar oplossingen om de energietransitie zo goedkoop en efficiënt mogelijk te laten verlopen. TNO denkt in 2022 een paar oplossingen klaar te hebben. Een duurzame verbouwing kost dan hooguit vijf dagen en maakt een woning volledig aardgasvrij.

Gemeenten spelen grote rol verduurzamen woningen

Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen in het aardgasvrij maken van wijken. Zij hebben tot 2021 de tijd om te bepalen welke wijken van het gas af gaan en welke alternatieve bron wordt gebruikt voor het verwarmen van deze woningen. Woningcorporaties moeten van de overheid ook het voortouw nemen met het verduurzamen van woningen. Zij krijgen hier subsidies voor. 

'Gemeenten: focus op mensen die zelf al bezig zijn met verduurzamen'

Toch is er veel kritiek op de plannen. 'De overheid bepaalt wel weer even dat ik van het gas af moet, maar ik moet het geld zelf ophoesten', is een vaak gehoorde uitspraak. Bewoners moeten daarom inspraak krijgen in het hele verduurzamingsproces. En het moet betaalbaarder worden. Als dit niet gebeurt, is de kans kleiner dat de energietransitie van woningen slaagt, denkt Annelies Huygen, energie-expert en hoogleraar aan de UvA. Het bedrag om een woning te verduurzamen is vaak nog erg hoog. En als je dat niet kunt betalen, is de kans heel groot dat je er niet aan begint.

Mensen die het wél kunnen betalen en het graag willen, moeten het voortouw nemen volgens Huygens. De markt speelt dan vanzelf in op de vraag en de kosten zullen dan dalen.
De aanjagers moeten wel volop gestimuleerd worden om de energietransitie in een stroomversnelling te krijgen, meent de energie-expert. Nu ontstaat er volgens Huygens teveel agressie tegen de aardgastransitie. Ze raadt daarom gemeenten aan om juist de voorlopers te ondersteunen en zich daarop te richten. 

Investeren in duurzame woning loont meer dan spaarrekening

Investeren in verduurzamen woning bespaart veel geld

Steeds meer banken bieden extra hypotheek aan om een woning duurzaam te verbouwen. Duurzaam verbouwen is hartstikke interessant sinds de spaarrente praktisch nul is. Een duurzame woning levert namelijk meer op tijdens de verkoop, maar u bespaart ook enorm op uw energierekening. Dus áls u de mogelijkheid heeft om uw woning duurzaam te verbouwen: doen! Het levert op korte én op lange termijn meer geld op dan geld wegzetten op een spaarrekening.

2019: Welke duurzame oplossingen komen eraan?

Waterstofgas om woningen te verwarmen

Begin 2019 start netbeheerder Stedin in Rozenburg een project om huizen te verwarmen met waterstofgas. In een woonblok in Rozenburg plaatsen ze twee nieuwe cv-ketels die volledig draaien op waterstofgas. Deze ketels gaan samen met de bestaande cv-ketels het gebouw verwarmen. 

Lees ook: Wat is waterstof en wat kunnen we ermee? >>

Waterstofmolecuul

Waterstofmolen

Ook de allereerste waterstofmolen ter wereld is begin 2019 een feit. Deze 'windturbine' gaat via elektrolyse (een duurzame manier) waterstof produceren. Met deze waterstofmolen wordt de productie van duurzame waterstof goedkoper, efficiënter en robuuster. 

Woningen verwarmen met aardwarmte

Naast waterstof wordt ook aardwarmte (geothermie) steeds belangrijker. Aardwarmte ontstaat door warmte-uitstraling uit het binnenste van de aarde. Hoe dieper, hoe warmer het is. Geothermie is aardwarmte die dieper dan 500 meter gewonnen wordt. Geothermie kan ook ingezet worden om woonwijken te verwarmen. Verschillende plekken in Nederland hebben op twee tot drie kilometer diepte een temperatuur die hoger is dan 70°C. Dit is hoog genoeg om woningen te voorzien van verwarming en warm tapwater. In Den Haag is al een bron geboord voor de verwarming van een woonwijk. In 2019 zal dit waarschijnlijk op meer plekken gebeuren. 

Biogas als verwarming van historische panden

Over biogas gaan we in 2019 ook meer horen. Biogas wordt gewonnen uit koeienmest of andere afvalproducten. Biogas kan net als aardgas gebruikt worden om een woning te verwarmen. Alleen is de herkomst van dit gas duurzamer omdat het wordt gemaakt door mest of plantenresten te vergisten. 

Op dit moment is er helaas niet genoeg biogas beschikbaar om alle Nederlandse gebouwen te verwarmen. Daarnaast heeft de industrie biogas nog harder nodig dan een huishouden omdat biogas de enige brandstof is waarmee je zeer hoge temperaturen kunt bereiken. Daarom is biogas voor het verwarmen van woningen nog even op 'on hold' gezet. Maar voor historische of monumentale panden, waar een warmtepomp geen oplossing is, zal biogas of waterstofgas in de toekomst waarschijnlijk wél een rol gaan spelen. 

Warmtepomp meest gebruikte gasloze oplossing in nieuwbouwwoningen

Verschillende soorten warmtepompen

Warmtepompen zijn tot nu toe nog de meest populaire oplossing om een woning te verduurzamen. Sinds 2016 zijn er subsidies voor de aanschaf van een warmtepomp en is de verkoop dan ook flink gestegen. Naar verwachting zet de groei van warmtepompen door tot 2020 en misschien zelfs langer. De warmtepomp is momenteel veruit de meest gebruikte gasloze oplossing in nieuwbouwwoningen. Dit zal in 2019 waarschijnlijk niet anders zijn.

Lees ook: Wat kost overstappen op een warmtepomp? >>

Zonnepanelen worden steeds beter

Zonnepanelen zijn al bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Door de enorme vraag worden de technieken ook voortdurend verbeterd. Zo hoef je zonnepanelen allang niet meer per sé op het dak te installeren. Het kan inmiddels ook aan de gevel of op het dak van een auto. De nieuwe generatie zonnepanelen zijn ook steeds efficiënter. Zo wekken ze nóg meer stroom op en dankzij 'energiemanagement' via een app kun je precies inzien hoeveel de panelen opbrengen. 

Zonnepanelen op daken

Zonne-energie opslaan in een batterij

Nu het salderen van zelf opgewekte stroom vanaf 2020 niet meer kan, wordt het opslaan van stroom steeds interessanter. De batterij waar je zonne-energie in kunt opslaan is nu nog prijzig. Maar, de ontwikkeling staat niet stil en omdat steeds meer mensen zelfvoorzienend willen worden, zal ook de prijs van deze batterijen in 2019 al dalen. 

Duurzaam wonen in 2019? De tijd zal het leren

Wat er in 2019 écht gaat veranderen, leren we met de tijd. We kunnen in ieder geval wel stellen dat er heel veel moet en gaat gebeuren. Wij blijven het nieuws met betrekking tot duurzaam wonen in ieder geval op de voet volgen! Missen we iets, of klopt er iets niet? Laat het ons weten!

Meer lezen over duurzaam wonen? Volg alle trends via Thuiscomfort

Smart Home-trends in 2019: 'Hey Google...'

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.