CBS: Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers

Oudere en jongere dame kijken in de camera

Over 25 jaar zal het aantal alleenwonende 80-plussers zijn verdubbeld tot 750 duizend. Er komen tot 2040 ook meer andere huishoudens bij, maar de sterkste groei zit in het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen. Ook al vlakt de groei af, toch telt Nederland in 2040 met 8,5 miljoen bijna 870 duizend huishoudens meer dan begin 2015. Dat blijkt uit de nieuwe huishoudensprognose van CBS.

Groei huishoudens vlakt af

Het aantal huishoudens stijgt niet meer zo sterk als voorheen. De afgelopen 25 jaar kwamen er 1,7 miljoen huishoudens bij. Voor de komende 25 jaar wordt een veel beperktere stijging van 870 duizend verwacht, en loopt het aantal op van 7,7 miljoen in 2015 tot 8,5 miljoen in 2040.

Huishoudens naar leeftijd vanaf 2016 (prognose CBS)

Inmiddels is het aantal inwoners van Nederland de grens van 17 miljoen gepasseerd, volgens cijfers van het CBS. Ruim de helft daarvan, 8,6 miljoen, betreft vijftigplussers.