Familie is de belangrijkste bron voor hulp en steun

Moeder en dochter op bed

Bijna iedereen in Nederland kan in zijn of haar sociale netwerk terecht voor praktische, persoonlijke of financiële hulp. Daarbij zijn gezins- en familieleden de belangrijkste hulpbron, gevolgd door vrienden. 

Onderzoek CBS naar steun binnen netwerken voor bevolkingsgroepen

Bij buren en kennissen kunnen mensen minder vaak terecht. Alleen voor klusjes in en om huis en voor toezicht op de woning wordt relatief vaak bij buren aangeklopt. Hebben mannen en vrouwen even vaak iemand die ze om hulp kunnen vragen bij praktische, persoonlijke of financiële zaken? En op wie in hun omgeving doet jong vergeleken met oud vooral een beroep voor steun bij zulke zaken? Lees verder in het door CBS gepubliceerde artikel bij wie en in hoeverre verschillende bevolkingsgroepen hulp en steun uit het sociale netwerk kunnen krijgen.

Uitkomsten onderzoek naar toegang tot hulp per bevolkingsgroep