slak-op-groen-blaadje

Bijna de helft van de hobbytuiniers die in een waterwingebied wonen, gebruikt chemische bestrijdingsmiddelen. Waterleidingbedrijf Vitens noemt dat zorgelijk, omdat die stoffen in het drinkwater terechtkomen. 

Extra aandacht benodigd in grondwater-beschermingsgebieden

In een beschermd waterwingebied is het bijvoorbeeld verboden om afvalwater te lozen. Auto's mogen er niet worden gewassen en ook olie verversen mag niet in deze beschermde gebieden. Vitens roept tuiniers op om ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Het gaat vooral om onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen tegen dierenplagen.

Regionale verschillen

Uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van Vitens blijkt dat er regionale verschillen zijn. Zo gaat het in Gelderland om 44 procent van de tuinbezitters en in Overijssel gebruikt 48 procent chemische bestrijdingsmiddelen. Flevoland is met 58 procent koploper. Het onderzoek werd eind maart gehouden onder ruim duizend tuinbezitters.

Bescherm je drinkwater

Afgelopen najaar werd al bekend dat veel Nederlanders überhaupt niet weten wat een grondwaterbeschermingsgebied inhoudt, zelfs niet als ze er zelf wonen.

Benieuwd of u in een wateringebied woont? Kijk dan op beschermjedrinkwater.nl.

Thema's

Hemelwater niet langer op het riool lozen?