Wat brengt 2018 op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen?

Langer zelfstandig thuis wonen in 2018: 6 trends

In 2018 gaat het nieuwe kabinet Rutte III echt aan de slag, mét een aangepast Wmo-plan. Alternatieve financieringsvormen van langer zelfstandig thuis wonen worden uitgerold. De acceptatie van technische hulpmiddelen in de woning neemt toe, al zijn er nog wel wezenlijke vragen over veiligheid en privacy te beantwoorden. En verduurzaming is een steeds belangrijker thema, ook in seniorenwoningen – al is het maar vanwege de veiligheid die gasloos wonen biedt.

Gasloos wonen en 5 andere langer zelfstandig thuis wonen-trends in 2018

Thuiscomfort zet net als in 2016 en 2017 de belangrijkste trends in langer zelfstandig thuis wonen voor 2018 op een rij.

Trend 1: Alternatieve financiering van woonzorgaanpassingen

Banken zien het potentieel van de seniorenmarkt, maar zijn vooralsnog terughoudend bij het verschaffen van leningen aan ouderen voor woningaanpassingen. Het verzilveren van woningen staat zeker op de agenda bij de aanbieders van financiële producten, maar nog niet helemaal bovenaan.

Alternatieve financiering, in de vorm van een Blijverslening van het Svn biedt een alternatief. Hierbij wordt juist aan ouderen de mogelijkheid geboden een bedrag te lenen voor het levensloopbestendig maken van een woning. Steeds meer gemeenten bieden hun inwoners inmiddels de Blijverslening aan.

Trend 2: Stijgende huizenprijs stagneert flexibiliteit

Op de huidige huizenmarkt – met almaar stijgende vraagprijzen – is het lastig zo niet onmogelijk om te verhuizen naar een aangepaste of passende woning. Dit ‘dwingt’ senioren ertoe in hun huidige woning te blijven en deze aan te passen met een blik op de toekomst. Inloopdouches, handgrepen aan de wand, douchezitjes en ook automatisering van functies, zijn daarbij veel gekozen oplossingen.

Trend 3: Nieuw Wmo-plan voor 2018

Eind november 2017 wordt het nieuwe Wmo-plan van de overheid gepresenteerd. Hoewel het te vroeg is concreet aan te geven wat hierin staat, zijn de voortekenen gunstig. Er lijkt een trend gaande waarbij gemeenten milder zijn bij het beoordelen van Wmo-aanvragen. We verwachten dat dit zich doorvertaalt in het nieuwe Wmo-plan voor 2018 en later.

Een andere ontwikkeling die zich naar verwachting doorzet is een verduidelijking van de regels. Op dit moment weten veel mensen niet bij welk loket zij moeten aankloppen voor woonzorgaanpassingen. Voor 2018 lijkt het erop dat de scheiding tussen de rol van de zorgverzekeraars en de overheid duidelijker wordt. Een goede zaak, wat ons betreft.

Trend 4: Ouderen omarmen bewezen techniek

De tijd dat ouderen niets met techniek hadden, ligt voor een groot deel achter ons. Op de landelijke ANWB-fietsroutes zijn het de senioren die fluitend de jongeren voorbijtrappen, omdat zij wél de overstap naar een elektrische fiets hebben gemaakt. En ook in Whatsapp-groepen zijn het steeds vaker de ouderen die de boventoon voeren.

Wel dient hierbij de kanttekening te worden gemaakt dat techniek zich bewezen moet hebben. Ouderen zijn niet de eersten om een nieuw snufje in huis te halen. Maar als de techniek zich eenmaal bewezen heeft, gaan we massaal ‘om’, en zijn we ook niet te beroerd om onze vrienden en kennissenkring te informeren over de ontwikkelingen.

Onder de aan huis gebonden techniek die ouderen omarmen, zijn camerasystemen – zowel die om te zien wie er voor de voordeur staat als die waarmee mantelzorgers en professionele zorgverleners de ouderen thuis kunnen monitoren. Ook domoticasystemen om automatisch de voordeur of de gordijnen te openen, en oplossingen voor een aangenaam binnenklimaat (slimme thermostaten), zijn in trek onder ouderen. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om Spielerei, de Internet of Things-oplossingen die worden omarmd moeten zowel functioneel zijn als van een bewezen kwaliteit.

Voor ondersteuning door robots is het nog te vroeg in 2018, al lopen er pilots waarbij Alzheimer-patiënten worden gekoppeld aan sociale robots.

Oudere dame met video deurmonitor Comelit Quadra

Trend 5: Verduurzaming en veilig, gasloos wonen

Op het gebied van duurzaamheid zetten senioren in 2018 opnieuw belangrijke stappen. De groep ouderen die denkt ‘het zal mijn tijd wel duren’, neemt af. Onder zelfstandig wonende senioren en in VVE’s van seniorenflats neemt vraag naar een duurzame energievoorziening duidelijk toe. Zonnepanelen zijn daarbij een logische eerste stap. Jongeren en gezinnen zijn vaak nog wat afwachtend hierin – zij wachten liever af tot er in de toekomst een nóg rendabeler systeem op de markt komt. Ouderen zetten wel de stap en leggen nú PV-panelen op hun dak.

Maar ook warmtepompen mogen zich onder senioren in toenemende interesse verheugen. Niet alleen omdat dit een goede investering is voor de oude dag. Gasloos wonen is ook gewoon veiliger. Helaas kennen we allemaal de voorbeelden waarbij er brand uitbreekt in seniorenwoningen, als gevolg van verkeerd gebruik van het gaskooktoestel of achterstallig onderhoud in geisers of cv-ketels. Met een all-electric woning, is het gevaar niet helemaal weg, maar in elk geval een stuk kleiner.

Trend 6: Bejaardenhuis 2.0

Voor 2018 voorspellen wij de terugkeer van het bejaardenhuis, in een nieuwe vorm. Het bejaardenhuis is iets waarnaar Nederland massaal terugverlangt. En de wens is de vader van de gedachte, zoals wel vaker.

Komend jaar worden om die reden op verschillende plekken in ons land weer scholen en bedrijfspanden omgebouwd tot zorgappartementen, inclusief een heel pallet aan aanverwante diensten, zoals een boodschappendienst, de kapper, een klusjesman, etc. Deze diensten en de zorg op deze locaties wordt privaat geregeld, bewoners betalen ervoor.

Deze zorg in het bejaardenhuis 2.0 wordt overigens niet ingekocht bij regionale zorginstellingen. Deze organisaties richten zich immers steeds meer op hun kerntaak, de intramurale zorg. Dit biedt openingen voor kleinschalige thuiszorg, maar ook commerciële ondersteuning, zoals van mantelzorgondersteuners.

In de wijk tuigt de overheid naar verwachting het sociaal netwerk weer op, met wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. De zorg wordt kleinschaliger aangeboden dan voorheen het geval was.

Artikel op basis van input van zorgspecialisten Henk ter Burg en Bas van Eerden van Technische Unie.

Lees ook:

Zeven trends voor langer zelfstandig thuis wonen in 2017 >>
De trends voor langer zelfstandig thuis wonen in 2016 >>

Praat mee over langer zelfstandig thuis wonen in 2018 op Facebook

Langer zelfstandig thuis wonen in 2017