Onderzoek: video-deurbel jaagt inbrekers weg… bij de buren

Straatbeeld Almere

Het aantal woninginbraken is gedaald in de Almeerse Stedenwijk. Dit blijkt uit de pilot Digitale Deurbel die in 2018 is gehouden. In deze wijk, waar relatief veel woninginbraken via de voordeur plaatsvonden, zijn vorig jaar als experiment 96 video-deurbellen geïnstalleerd.

Eenmaal ingebroken in de pilotwoningen in 2018

In alle woningen die werden uitgerust met een video-deurbel, is in 2018 slechts eenmaal ingebroken. Dit inbraakpercentage van nog geen 1% wijkt echter nauwelijks af van het algemene inbraakcijfer in Almere (1,2%). De preventieve werking van een video-deurbel op individueel woningniveau is daarmee onvoldoende aangetoond. De steekproef was hiervoor mogelijk te klein.

Minder inbraken in de straat, minder auto-inbraken

Op wijkniveau zijn de resultaten van het plaatsen van video-deurbellen wél zichtbaar. In de pilotstraten werd gemiddeld 2,1 video-deurbel per straat geplaatst. Hierdoor daalde het inbraakcijfer met -48% ten opzichte van 2017 (in controlestraten was dit -5%).

Ook op het aantal auto-inbraken was een effect zichtbaar van het plaatsen van video-deurbellen. In de pilotstraten bleef het aantal auto-inbraken vrijwel gelijk ten opzichte van 2017, terwijl dit cijfer in de controlestraten sterk toenam.

Lees ook: Weet wie er aanbelt met slimme deurbel Comelit Visto >>

Veiligheidsgevoel verbeterd

Voor overige vermogensdelicten en vernielingen was geen effect zichtbaar van het plaatsen van video-deurbellen. Ook in het oplossen van misdrijven hebben de geplaatste deurbellen geen rol gespeeld. Weliswaar heeft de politie twaalf maal beelden van de geplaatste camera’s opgevraagd, maar dit heeft niet geleid tot herkenning van daders of aanhoudingen.

Op het veiligheidsgevoel van de bewoners was wél een duidelijk effect zichtbaar. Eind 2018 voelde 23% van de bewoners zich onveilig in hun eigen woning, ten opzichte van 40% van de bewoners een jaar eerder. Uitgedrukt in een rapportcijfer steeg het veiligheidsgevoel van een 5,9 naar een 6,5. Vier op de vijf deelnemers schreven dit toegenomen veiligheidsgevoel toe aan de geplaatste video-deurbel.

Pilot Digitale Deurbel

Gebruik video-deurbel en app

Over het gebruik van de deurbel en de bijbehorende app waren de deelnemers van het onderzoek niet altijd even tevreden. 76% van de deelnemers vindt de video deurbel gemakkelijk te bedienen, iets minder deelnemers (64%) zijn tevreden over de bijbehorende app.

Ook gaven de deelnemers aan dat er vertraging zit tussen het aanbellen en het tot stand komen van een verbinding via de app. Niet alle bezoekers worden opgenomen, beelden worden niet altijd opgeslagen. Bovendien werd het maximum volume van de deurbel als te laag ervaren. Het is niet bekendgemaakt welk type video deurbel bij de pilot in Almere is geïnstalleerd.

Ondanks dat geeft 83% van de pilotdeelnemers tevreden of zeer tevreden over de geplaatste digitale deurbel. Een groot deel zou deze ook aan anderen aanbevelen.

Video-deurbel en het Politiekeurmerk?

De pilot is uitgevoerd in samenwerking tussen gemeente Almere, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en twee Almeerse installatiebedrijven. Naar aanleiding van het onderzoek geven de onderzoekers aan op dit moment nog geen aanleiding te zien video-deurbellen standaard toe te voegen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wel adviseren zij het onderzoek naar het effect van video deurbellen op te schalen – om zo mogelijk wél een significante daling van het aantal woninginbraken te kunnen vaststellen. Op dat moment zou de video deurbel alsnog onderdeel kunnen worden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Bron: Rijksoverheid

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van Thuiscomfort? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden Thuiscomfort nieuwsbrief

Zie vanaf uw vakantie-adres wie er thuis aanbelt

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt