Overheid stelt 160 miljoen extra duurzame subsidie beschikbaar

Maximale energiebesparing met nul-op-de-meter-wonen

Tot en met 2020 wordt er maar liefst 160 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in woonhuizen. Dit is op 23 mei 2017 vastgelegd in een convenant tussen overheid en bedrijfsleven. Naast de energiebesparende maatregelen krijgen huishoudens via een slimme energiemeter meer inzicht in hun energieverbruik. 

160 miljoen euro subsidie voor duurzame maatregelen

Het Rijk stelt tot en met 2020 in totaal 160 miljoen euro extra subsidie ter beschikking voor de lopende ISDE-regeling. Daarmee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls. Bovendien komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

Voorlichting door installateurs

Via onder meer voorlichting helpen installateurs in samenwerking met gemeenten en bouwbedrijven consumenten op weg met het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Ook brengen zij consumenten in contact met (lokale) aanbieders die de maatregelen uitvoeren. Het streven is daarmee extra besparingsmaatregelen en duurzame opwekking te realiseren bij 50.000 woningen en 10.000 klein-zakelijke gebruikers.

Slimme energiemeter bespaart tot 45 euro per jaar

Huishoudens met een slimme meter krijgen vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Hiermee kunnen zij gemiddeld tot 3% besparen op het energieverbruik. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening, zo meldt de overheid. Daarnaast krijgen klanten meer informatie over inzichtdiensten en -producten, zoals in-home displays, inzicht-apps en slimme thermostaten, en voorlichting over de mogelijkheden van isolatie en duurzame opwekking van warmte en stroom.

Het streven is dat 750.000 huishoudens een slimme energiemeter en andere energiebesparende, slimme oplossingen hebben geactiveerd of geïnstalleerd in 2020.

Energiebesparing van 150.000 huishoudens

Het convenant is getekend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI.

De gemaakte afspraken moeten leiden tot 10 PJ (petajoules) extra energiebesparing in de gebouwde omgeving. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Zoek een vakspecialist

In 2017 opnieuw 70 miljoen euro beschikbaar voor duurzame maatregelen via ISDE regeling

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt