Veilig wonen in 4 stappen

Veilig wonen: brandveiligheid, cameratoezicht, inbraakpreventie en toegangscontrole

Om de veiligheid van gebouwen, woningen en kantoren te waarborgen en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te beperken gelden er verschillende wetten, voorschriften en regels. Bovendien ontwikkelen fabrikanten handige tools die helpen bij het op de juiste wijze toepassen van beveiligingssystemen en producten.

Technische Unie zet veel van deze informatie met betrekking tot veiligheid voor u op een rij. Het gaat om vier gebieden.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Vrijwel iedereen kent het gevaar van brand. Jaarlijks vallen er nog steeds vele gewonden en doden door brand en de daarbij behorende rookontwikkeling. Daarnaast zijn de gevolgen van een (woning)brand voor veel mensen groot: vuur vernietigt vrijwel alles wat het tegenkomt. Het belang van een goede brandpreventie is dan ook groot.

Feiten en cijfers over brand in Nederland

Hoe groot de noodzaak voor goede preventie is, blijkt wel uit de cijfers: in 2013 kwamen er in totaal ongeveer 87.000 brandmeldingen bij de brandweer binnen. Dat is een gemiddelde van 238 meldingen per dag. Gelukkig was daarvan ruim 58% loos alarm. Ook laten de cijfers zien dat er een daling is ten opzichte van voorgaande jaren, vooral dankzij betere brandmeldinstallaties en brandprocedures bij bedrijven en instellingen. Toch waren er in 2013 in totaal nog 6.000 woningbranden in Nederland te betreuren; een gemiddelde van 16 per dag. Bij die verschillende branden vielen ongeveer 600 gewonden en in totaal 53 dodelijke slachtoffers.

Oorzaken van brand 

Verreweg de meeste branden (52%) ontstaan door defecte apparatuur, bijvoorbeeld door kortsluiting of oververhitting van magnetrons of wasdrogers. Brandstichting is in 15% van de gevallen de oorzaak van brand. Ook roken (7%) en brandgevaarlijke werkzaamheden in en rond het huis leiden geregeld tot een woningbrand (6%). Daarnaast zijn er nog verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals open haarden, spelen met vuur, vuurwerk en keukenbranden.

Slachtoffers van brand

Veel branden hebben helaas nog altijd slachtoffers tot gevolg. De brandweer waarschuwt dan ook dat een brand zich sneller ontwikkelt dan veel mensen zich beseffen en adviseert bij brand om te vluchten in plaats van zelf te proberen het vuur te doven. In veel gevallen hebben de bewoners niet meer dan 3 minuten om te vluchten in het geval van brand. Het inademen van de rook die vrijkomt bij een brand levert de meeste doden en gewonden op.

Brandpreventie

Het aantal gebouw- en woningbranden en het aantal slachtoffers neemt de afgelopen jaren gelukkig langzaam af. Instanties als de brandweer en de brandwondenstichting benadrukken het belang van goede preventie, snelle brandmelding en vrije vluchtroutes om het aantal branden en slachtoffers verder terug te dringen. Ongeveer tweederde van alle brandmeldingen die bij de meldkamer van de brandweer binnenkomen, komt vanaf een automatische alarminstallatie. In 2013 was bij 60 procent van de onderzochte woningbranden geen rookmelder in het getroffen huis aanwezig. Een snelle detectie van rook en brand helpt om erger te voorkomen.

Koolmonoxide

Naast brand, is koolmonoxide een groot gevaar. Jaarlijks raken er ruim 1.000 mensen gewond en komen er 10 mensen om het leven door koolmonoxidevergiftiging. Uit recent onderzoek komt naar voren dat bijna 70% van de respondenten niet over een koolmonoxidealarm in huis beschikt. Ook op het gebied van voorlichting is winst te behalen: een kwart van de Nederlanders denkt dat een koolmonoxidelek te herkennen is aan een opvallende geur en 14% denkt dat koolmonoxide een zichtbaar gas is. Wat beide niet het geval is.

Cameratoezicht

Cameratoezicht

Veiligheid begint al bij de voordeur, het hek of de poort. Goede toegangscontrole is onmisbaar als het gaat om het bewaken van eigendommen en om veiligheid. Zowel in woningen als in kantoren en openbare gebouwen. In combinatie met goede inbraakpreventie en camerabeveiliging is de juiste toegangscontrole essentieel om alleen gewenste bezoekers binnen te laten.

Hogere eisen

Door de veranderende maatschappij worden er steeds hogere eisen gesteld aan een betrouwbaar en veilig toegangssysteem. Zowel in kantoren en winkels, als in woningen. Zeker voor de grote groep ouderen de langer thuis wil blijven wonen is een gebruiksvriendelijke toegangscontrole, liefst op afstand, van groot belang.

Intercomsysteem

Verschillende fabrikanten bieden een deurintercomsysteem met afstandsbediening. Hiermee kunt u zien wie er aanbelt, alvorens de deur of de poort te openen. Dit is niet alleen veilig en comfortabel, maar ook een levensloopbestendige oplossing voor toegangscontrole.

Vingerafdruk

Iedere vinger is uniek, en daarom is de vingerafdruk ideaal als controlemiddel. We zagen dat jaren geleden al op laptops, meer recent op smartphones en tablets en nu ook als oplossing voor toegangscontrole. Het grote voordeel van een zogenoemde biometrische methode als de vingerafdruk is dat de gebruiker hem nooit zal vergeten, zoals met een sleutel, pasje, 'druppel' of code geregeld voorkomt. Met een vingerafdrukscanner aan de deur kunnen alleen de juiste mensen de deur openen en bovendien kan de vingerafdruk niet gestolen of uitgeleend worden. De toegangscontrole met vingerafdruk is de oplossing voor alle situaties waarin een hoog veiligheidsniveau vereist is in combinatie met groot gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan een bankomgeving of ruimtes waar chemisch afval wordt opgeslagen.

Cijfercode

Een alternatief is het gebruik van een cijfercodeslot of een toegangspas met RFID-chip. Door het invoeren van de code of door de pas voor de kaartlezer te houden, krijgt de gebruiker toegang tot een gebouw of ruimte. Deze oplossing is vooral handig in bijvoorbeeld winkels en openbare gebouwen waarin bepaalde delen niet voor iedereen toegankelijk zijn. Bovendien is het voor de bewaking of de receptionist gemakkelijk te zien waar in het gebouw zich personen bevinden. Aan de hand van hun unieke pas of code is gelijk duidelijk om wie het gaat. Verloren of gestolen passen kunnen eenvoudig geblokkeerd worden.

Domotica-oplossingen

De verschillende oplossingen op het gebied van toegangscontrole zijn ook in combinatie met huisautomatisering (ofwel domotica) toe te passen. Zo wordt het mogelijk om op afstand verschillende opdrachten uit te voeren. Ook kunnen raam- of deuropeners centraal bediend worden, via een console of met een smartphone of tablet. Daarop kunnen ook camerabeelden getoond worden, zodat in één opslag duidelijk is wie er voor de deur staat.

Inbraakpreventie

Inbraakpreventie

Woninginbraak is een zogenoemde ‘High Impact Crime’, een misdaad met grote gevolgen voor de slachtoffers. Daarom is het voor de overheid al enkele jaren een speerpunt om het aantal (woning)inbraken te laten dalen. De belangrijkste manier om dat te bereiken is om bewoners bewust te maken van de risico’s op woninginbraak en om te stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.

Afname aantal woninginbraken

In 2012 stelde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het doel om het aantal woninginbraken in 2018 teruggebracht te hebben tot 65.000 per jaar. Door betere voorlichting, strenger optreden van politie en justitie en de introductie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen neemt het aantal woninginbraken ieder jaar verder af. In 2014 werden er 70.651 woninginbraken of pogingen tot woninginbraken gepleegd, een afname van 16.500 ten opzichte van het jaar ervoor. Het lijkt erop dat het doel van de voormalige minister gehaald gaat worden, maar dan nog zijn het veel te veel inbraken. Het doel van 65.000 per jaar staat namelijk gelijk aan 178 inbraken per dag. Zonder van een huis een vesting te maken, kan dat aantal verder verlaagd worden. De meeste inbraken zijn namelijk het werk van ‘gelegenheidsinbrekers’.

Wanneer op de dag wordt er het meest ingebroken?

Veel mensen denken dat de meeste inbraken ’s nachts plaatsvinden. Recent onderzoek van analisten van de Nationale Politie laat echter een ander beeld zien: slechts 13 procent van de woninginbraken vindt in de nachtelijke uren plaats. De meeste inbraken vinden plaats in de middag- of avonduren, maar liefst 60 procent. Het zwaartepunt ligt in het weekend, tussen 16.00 en 20.00 uur.

Gelegenheidsinbrekers

De meeste inbraken (ongeveer 80 procent) worden gepleegd door ‘gelegenheidsinbrekers’. De gelegenheidsinbreker werkt vaak in wijken die hij goed kent en gebruikt het liefst klein materiaal: een tang of een schroevendraaier. Tijd is een van de belangrijkste vijanden van de inbreker; hij wil graag snel zijn slag slaan en weer verder. Uit onderzoek van de politie blijkt dat, wanneer een woning voldoende beveiligd is, de gelegenheidsinbreker buiten de deur blijft. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat veel inbrekers het liefst werken in een omgeving die ze goed kennen. Statistieken laten zien dat inbrekers gemiddeld slechts 800 meter afleggen van het woonadres naar de pleeglocatie.

Belangrijkste preventietips

De kans op een inbraak is nooit helemaal uit te sluiten, maar met de juiste producten en preventietips is de kans op een inbraak wel aanzienlijk te verkleinen. De belangrijkste stap is het gebruik van goed hang- en sluitwerk, wat ook goed gebruikt wordt. Dat wil zeggen; deuren en ramen sluiten en afsluiten met een sleutel. Het kost inbrekers dan veel tijd om binnen te komen, waardoor ze waarschijnlijk een ander object zullen kiezen.

Alarmsysteem

Een tweede stap is het toepassen van een goed alarmsysteem, eventueel gecombineerd met een beveiligingscamera voor toezicht. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de politie dat sociale controle en toezicht in de straat of de wijk bijzonder effectief is in het terugdringen van het aantal inbraken. Naast goede voorzorgsmaatregelen zoals sloten, camera’s en alarmsystemen is het dus zaak om met de buurt goed op elkaars huizen te letten.

Vijf tips tegen woninginbraak

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft vijf belangrijke tips tegen woninginbraken:

  1. Doe de voordeur op slot
  2. Laat geen ladders of trapjes in de achtertuin liggen
  3. Draai de schuur op slot
  4. Zorg voor goede verlichting, zowel binnen als buiten
  5. Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen

Toegangscontrole

Toegangscontrole

Het houden van toezicht op gebouwen, eigendommen en de openbare orde met behulp van bewakingscamera’s is sterk in opkomst in Nederland. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van camera’s, de verschillende mogelijkheden en de regelgeving omtrent cameratoezicht.

Bewaken en beschermen

In de meeste gevallen worden camera’s ingezet om toezicht te houden op de openbare orde en veiligheid, door bijvoorbeeld gemeentes of de politie. Vaak wordt voor cameratoezicht de Engelse term CCTV gebruikt, wat staat voor Closed Circuit Television. Steeds vaker zien we de toepassing van camera’s ook rond particuliere gebouwen, kantoren en woningen, vaak in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Het doel van beveiligingscamera’s is kortweg het ‘beschermen en bewaken van personen en eigendommen’.

Effecten van cameratoezicht

Wat het effect is van cameratoezicht is nooit onomstotelijk bewezen, vooral ook omdat cameratoezicht vrijwel altijd in combinatie met andere maatregelen wordt toegepast. Er zijn echter ook geen onderzoeken die aantonen dat cameratoezicht niet werkt. In het algemeen wordt wel aangenomen dat van cameratoezicht een preventieve werking uitgaat. Door het idee te hebben gefilmd of in de gaten gehouden te worden, zullen veel criminelen ervoor kiezen zich te gedragen of zich ergens anders te gaan misdragen. Naast werkende beveiligingscamera’s bestaan er dan ook verschillende realistische dummy-camera’s die net zo effectief zijn als het gaat om een preventieve werking.

Type camera

In het geval van een misdrijf kunnen de camerabeelden een belangrijke factor zijn bij de opsporing van de daders en het vastleggen van bewijsmateriaal. Hierbij is het dus van belang een kwalitatief goede camera te kiezen. Bij de keuze voor een beveiligingscamera gaat het erom wat het doel van de camera is. Kortweg zijn er drie gradaties: moet de camera waarnemen, herkennen of identificeren? Wanneer een camera vooral een preventieve werking heeft, hoeft de beeldkwaliteit niet al te hoog te zijn. Maar wanneer de beelden gebruikt moeten kunnen worden om daders te identificeren, is een kwalitatief beter beeld vereist. Bij de keuze van het type camera staat het doel dus voorop.

Camera’s en privacy

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) geeft aan dat filmen op straat in beperkte mate toegestaan is met het oog op privacy en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Volgens artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit is het voor particulieren niet verboden een camera op te hangen ter beveiliging van een woning of een flat. Camera’s moeten daarbij echter wel zodanig gericht zijn dat ze alleen de eigendommen en woning van de eigenaar filmen. Op straat is het toezicht voorbehouden aan de gemeente en de politie. Ook de voordeur van andere woningen is de grens. Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden dat er cameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld met een bordje of een sticker. Hierbij moet vermeld worden wie verantwoordelijk is voor het cameratoezicht, zodat een burger weet bij wie hij of zij moet aankloppen met verzoeken om informatie of voor het indienen van een klacht. Een verborgen camera ophangen is alleen in heel uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Videobeelden bewaren

De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal vier weken. Als er geen incidenten hebben plaatsgevonden, moeten de beelden vervolgens verwijderd worden. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag de opname bewaard worden tot het incident is opgelost.

Live View

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van cameratoezicht is Live View. Met Live View wordt het mogelijk om in het geval van een calamiteit (inbraak/overval) de meldkamer van de politie rechtstreeks mee te laten kijken met de camerabeelden. Bedrijven of winkels die hun bewakingscamera hebben op een particuliere alarmcentrale, krijgen in geval van onraad een alarmmelding. De beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de live beelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. De politie kijkt dan mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker en kan de situatie meteen inschatten.

Wilt u uw woning veiliger laten maken? Neem vrijblijvend contact op met onze Thuiscomfort-specialist bij u in de buurt!

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt