Tweede Kamer: verplichte certificering voor cv-installateur

Geiser monteur

Alleen gecertificeerde cv-installateurs mogen in de toekomst werken aan gasverbrandingsinstallaties. Die aanpassing in de Woningwet is op 28 mei 2019 goedgekeurd door de Tweede Kamer. De erkenningsregeling gaat in op 1 januari 2020 en moet zorgen voor failsafe en foolproof cv-installaties, zodat het aantal koolmonoxideslachtoffers in de komende jaren verder daalt. 

Koolmonoxide-ongevallen terugdringen

Ieder jaar vallen er volgens de Onderzoeksraad door Ongevallen in ons land zeker 5-10 doden en 200 gewonden door koolmonoxide-ongelukken. Door gasloos wonen te promoten, gasverbrandingstoestellen veiliger te maken en installateurs te scholen en te certificeren, moet het aantal ongevallen gerelateerd aan koolmonoxide verder teruggebracht worden.

Duizenden installateurs te certificeren

Het verplichte certificaat voor werken aan gasverbrandingsinstallaties gaat naar verwachting gelden voor circa duizenden installateurs in Nederland. Vragen over nascholing, (steeksproefgewijze) handhaving, het instellen van een keurmerk voor ‘veilige’ gasverbrandingsinstallaties, aansprakelijkheid, kosten van installatie en eventuele verplichte aanwezigheid van koolmonoxidemelders moeten nog worden beantwoord. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over het definitief worden van het aangepaste Bouwbesluit.

Kosten van certificering

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer op 22 mei gaf minister Ollongren aan dat extra kosten van certificering tijdens cv-onderhoud circa 14 euro bedragen. Voor onderhoud dat gemiddeld om het jaar plaatsvindt, betreft het dus 7,50 euro per jaar, aldus de minister. In een Kamerbrief van 27 mei 2019 gaf zij aan in overleg te zijn met de installatiesector over het beperken van de regelgeving en de kosten voor certificering voor met name kleine installatiebedrijven. 

0800-nummer voor onveilige situaties

Het instellen van een 0800-nummer voor huiseigenaren en huurders die onveilige situaties met koolmonoxide vermoeden, wordt onderzocht.

Geluidsniveau warmtepompen beperkt

Andere wijzigingen in het Bouwbesluit betreffen onder andere de beperking van het maximale geluidsniveau van buiten geplaatste airco’s en warmtepompen tot 40dB. Ook komen er strengere regels voor het aanbrengen van PUR-schuim, om de gezondheid van bewoners te beschermen. Zij mogen tijdens het aanbrengen van de isolatie niet in de woning aanwezig zijn. Tot slot wordt het Bouwbesluit aangepast met regels om de veiligheid op bouwplaatsen te verhogen. Er gaan veiligheidsafstanden gelden rond bouw- en sloopplaatsen en de contactgegevens van de coördinator omgevingsveiligheid moeten worden vermeld in het veiligheidsplan.

De ingangsdatum van de wijzigingen in de nieuwe Woningwet is 1 januari 2020.

Oproep: stop de sluipmoordenaar koolmonoxide

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt